Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Joskus keinot tuntuvat loppuvan kesken, eikä projekteja voi jatkaa ennen kuin tekniset vaikeudet on voitettu. Tällöin kannattaa kutsua SGS:n tekniset asiantuntijat kehittämään uusia tekniikoita, jotta kaivosalan ongelmat voidaan ratkaista.

Olemme ansainneet maineen tekniikkakumppanina, joka auttaa selviytymään kasvua rajoittavista vaikeuksista. Siksi otamme esiin uusia lähestymistapoja.

Uusimpia kehitystyön tuloksia:

Liikkuvat metalli-ionit (MMI™)

MMI™ on kehittynyt pinnantutkimistekniikka, jonka avulla yritykset voivat tutkia alueita, joita ei aiemmin ole voitu tutkia pinnan geokemian avulla. Tämä tekniikka auttaa löytämään uusia suurempia malmiesiintymiä.

Geometallurgia

Geometallurgia vähentää spatiaalista epävarmuutta kaivoksia suunniteltaessa, sillä sen avulla dokumentoidaan esiintymän vaihtelut. Tietojen avulla laaditaan malli esiintymästä, jotta saadaan selville tuotto, esiintymän koko, pitoisuus ja talteenotto. Näin projektin riski saadaan hallintaan.

Syanidin talteenotto

SGS on kehittänyt ja parantanut syanidin turvallista talteenottoa liuoksista ja kuonasta. Meillä on teknistä osaamista ja laitteita syanidin ottamiseksi talteen kullantuotannosta.

Varaston määrän mittaaminen

Varaston määrän mittaaminen on tieteellinen mittausmenetelmä, jossa käytetään kehittynyttä tekniikkaa varaston sisältämän raaka-aineen määrän saamiseksi selville. Myyjät ja ostajat eri puolilla maailmaa luottavat tähän riippumattomaan ja tarkkaan menetelmään.

SGS:n tarjoamat innovatiiviset tekniikat auttavat yrityksiä ratkaisemaan ongelmia:

  • Monimutkainen mineralogia
  • Lainsäädäntö, varsinkin syanidia käytettäessä
  • Erittäin hienorakeiset mineraalit
  • Rangaistusten uhka
  • Suuret määrät köyhää malmia, jolloin talteenotto ei ole kannattavaa nykyisellä tekniikalla

SGS:n ajattelutapana on hyödyntää perinteisiä hyväksi havaittuja menetelmiä teollisuuden kohtaamien haasteiden ratkaisemiseen. Meillä on kokemusta ja laitteistoja, jotta saat teknistä etumatkaa, kun vaikeassa projektissa tarvitaan uutta tekniikkaa. Valitse yhteistyökumppaniksesi, kun haluat uusia ratkaisuja vanhoihin ongelmiin.