Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n ISO 9001:2015 Internal Auditor -koulutus kehittää laatujärjestelmien sisäisissä auditoinneissa tarvittavia taitoja.

Koulutus antaa osallistujille tiedot ja taidot sisäisten auditointien suorittamiseen esimerkiksi ISO 9001 mukaisesti. Osallistujat oppivat raportoimaan johtamisjärjestelmän tehokkaasta toteuttamisesta ja ylläpidosta ISO 19011 -standardin mukaisesti.

Mitä opit kurssilla?

Kurssin sisältö:

  • Prosessimaisen ISO 9001 -laatujärjestelmän konsepti
  • Sisäisen auditoinnin merkitys, kun laatujärjestelmiä parannetaan ja ylläpidetään PDCA-mallin mukaisesti
  • Auditoijan tehtävät ja vastuut laatujärjestelmän sisäistä auditointia suunniteltaessa, toteutettaessa ja raportoitaessa, jotta varmistetaan ISO 9001 vaatimustnmukaisuus ISO 19011 mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Kurssille osallistujilta odotetaan seuraavia tietoja:

  • Johtamisjärjestelmien ja niiden ydinelementtien hallinta, ylimmän johdon vastuualueet ja PDCA-malli
  • Laatujärjestelmien peruskäsitteiden ja seitsemän ISO 9001 laadunhallinnan periaatteen tuntemus
  • ISO 9001 -vaatimukset
  • Laatujohtamisessa usein käytettävät termit ja määritelmät, ISO 9000 -standardista

Akkreditointi

Tämä kurssi on kansainvälisen arvioijarekisterin sertifioima (IRCA A17993).

Luotettua ISO 9001:2015 -koulutusta johtavalta koulutusyritykseltä

Johtavana ammattilaisten kouluttajana hyödynnämme vuosien aikana saatua globaalia kokemustamme. Kurssien vetäjinä toimivat asiantuntijat, jotka tukevat ammatillista kehittymistäsi.

Varaa paikkasi ISO 9001:2015 sisäisten auditoijien kurssilla ottamalla yhteys meihin.