Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor -koulutus kehittää taitoja, joita tarvitaan laatujärjestelmiä auditoitaessa.

Tämä ISO 9001 koulutus antaa osallistujille tietoa ja taitoa suorittaa laatujärjestemille sekä sisäisiä että toisen ja kolmannen osapuolen auditointeja, jotta varmistetaan standardien ISO 19011 tai ISO/IEC 17021 mukaisesti, että laatujärjestelmät vastaavat standardin ISO 9001 vaatimuksia.

Mitä opit kurssilla?

Suoritettuasi ISO 9001:2015 lead auditor -koulutuksen hallitset seuraavat kokonaisuudet:

  • Laatujärjestelmän, laatujärjestelmästandardien, auditointien ja kolmannen osapuolen sertifioinnin tavoitteet ja hyödyt liiketoiminnalle.
  • Auditoijan tehtävät ja vastuut laatujärjestelmän auditointia suunniteltaessa, suoritettaessa ja raportoitaessa sekä seurantaa toteutettaessa, jotta varmistetaan standardin ISO 9001 vaatimustenmukaisuus (tai -vastaisuus ) standardien ISO 19011 tai ISO/IEC 17021 mukaisesti.

Esivaatimukset

Opiskelijoilta edellytetään seuraavia ennakkotietoja:

  • Johtamisjärjestelmien ja niiden ydinelementtien hallinta, ylimmän johdon vastuualueet ja PDCA -malli
  • Laatujärjestelmien peruskäsitteiden ja seitsemän ISO 9000 laadunhallinnan periaatteen tuntemus
  • ISO 9001 -vaatimusten sekä yleisesti laatujohtamisessa käytettävien termien ja määritelmien hallinta

Kurssin tiedot

  • Monimuotokoulutus: Kolme lähipäivää ja neljä verkkomodulia
  • Luokkamuotokoulutus: Viisi lähipäivää

Koulutus voidaan järjestää joko SGS:n hyväksymänä tai CQI/IRCA sertifioituna (kurssin sertifiointinumero 17977-PR238) koulutuspaikasta riippuen.

Kurssitodistus

CQI/IRCA sertifioituun koulutukseen osallistuvan pitää suorittaa hyväksytysti sekä koe että jatkuva koulutuksenaikainen arviointi, että hän saa saavutuksestaan todistuksen. Todistus täyttää koulutusvaatimukset CQI/IRCA auditoijan tai pääauditoijan sertifiointia haettaessa.

Luotettua ISO 9001:2015 -koulutusta johtavalta koulutusyritykseltä

Johtavana ammattilaiskouluttajana hyödynnämme vuosien aikana saatua globaalia kokemustamme. Kurssien vetäjinä toimivat asiantuntijat, jotka tukevat ammatillista kehittymistäsi.

Varaa paikkasi ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor -kurssilla ottamalla yhteys meihin.