Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n ekojärjestelmien ja biotooppien riskiarvio tehostaa toimintaasi sekä pienentää ympäristölle ja paikallisille ekosysteemeille aiheutuvia riskejä. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme jo tänään ja kysy räätälöityä toimintasuunnitelmaa.

Biopolttoaineiden tuotanto tarjoaa monenlaisia etuja ympäristölle, mutta myös haasteita ekosysteemien kestävyydelle. Biopolttoaineet auttavat pienentämään hiilidioksidi- ja rikkidioksidipäästöjä. Uusien biopolttoaineviljelmien perustaminen voi kuitenkin vahingoittaa herkkiä ekosysteemejä. Kun viljelmiä halutaan laajentaa, olemassa olevia tuotantoprosesseja ja rakenteita voidaan joutua muokkaamaan. Viljelmien on myös noudatettava kestävän kehityksen periaatteita, jotta niitä kasvattava yhteisö hyötyy niistä mahdollisimman paljon.

SGS:n ekologinen riskiarvio ottaa huomioon nämä tärkeät seikat ja auttaa suojelemaan toimipaikan ympäristön herkkiä ekosysteemejä. Voimme arvioida toiminnan mahdollisen vaikutuksen hyödyntämällä tietokonekartoitusta ja tutkimalla muutoksille altistuvia alueita eli uusia alueita, joita viljellään ja joissa käytetään kemikaaleja ja lannoitteita.

Tutkimme myös toiminnan mahdollisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja pohjavesivaroihin.

Riskienarvioinnin avulla kokeneet työryhmämme voivat suositella korjaustoimenpiteitä projektin menestymisen takaamiseksi sekä sovellettavien säädösten noudattamiseksi. Ota yhteyttä meihin jo tänään.