Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Metallurginen laskentatoimi on jatkuva prosessi, joka kattaa metallurgisen piirin metallivirran näytteenoton, analysoinnin ja laskennan.

Se antaa diagnostista tietoa tehokkaiden metallurgisten päätösten tekemiseen. 

Strategisena yhteistyökumppanina tai riippumattomana teknisenä konsulttina voimme auttaa parantamaan olemassa olevaa metallurgista laskentajärjestelmäänne tai luomaan täysin uuden järjestelmän, joka perustuu alan parhaisiin käytäntöihin ja laajaan käytännön kokemukseemme.

Metallurgian laskentatoimi on tehokkaimpien metallurgisten laitosten tärkeä osa-alue. Se antaa tärkeää tietoa laitoksen toiminnoista, talteenottoprosenteista, laitoksen massataseesta ja materiaalihukkien potentiaalisista alueista. SGS:n ammattilaiset ovat kokeneita metallurgian ammattilaisia, joilla on laaja tietämys alalta ja jotka ymmärtävät prosessin monimutkaisuuden. He työskentelevät kanssasi tarvitsemiesi prosessien ja teknologioiden kehittämiseksi ja jalostuspiirin määrittämiseksi ja jäljittämiseksi.

SGS takaa, että laskentaohjelmasi valvoo tärkeimpiä suorituskykyindikaattoreita (KPI), jotka ovat oleellisen tärkeitä toiminnan tuloksen kannalta. Kun järjestelmä on luotu oikeaoppisesti ja sen metallurginen kokonaistasapaino parantunut, voit saada monia seuraavia etuja:

 • pienempi kaivostuotannon vaihtelevuus ja vähemmän jäljittämättömiä tuotehukkia
 • parempi tiedonkulku johdolle
 • parempi metallurgisten prosessien ongelmien tai puutteiden vianmääritys
 • tarkempi prosessin tehokkuuden ja talteenottoprosenttien määritys
 • paremmin tietoon perustuva prosessikaaviomalli ja sen muuttaminen
 • parempi laitoksen tehokkuus paremman diagnostiikan avulla
 • paremmat kyvyt tarkistaa tarkasti kullan ja muiden tuotteiden kaivosmäärätekijät (MCF) erityisesti silloin, kun kaivoksen valvontaryhmän ennakoima tuotemäärä poikkeaa huomattavasti kaivoksen tuottamasta määrästä.

SGS:n laskenta-asiantuntijat aloittavat prosessin järjestelmällisellä metallurgialaitoksen auditoinnilla. Se koostuu kaikkien laskentajärjestelmien tarkasta tutkinnasta, jolla voidaan varmistaa kaikkien yksiköiden toiminnan tehokkuus ja virheettömyys, mukaan lukien:

 • näytteenottovälineet ja kalibrointitoimenpiteet (automaattiset ja manuaaliset)
 • automaattisen painomittarin tarkkuus ja virheettömyys
 • mineraalin analysointiprosessit, mukaan lukien erittäin tarkka mineralogia 
 • lopulliset sovituskäytännöt ja -menettelyt
 • turvallisuus.

SGS takaa, että laskentajärjestelmäsi näytteenottolaitteet ja analyysitoimenpiteet ovat tarkoitukseen sopivia ja helposti hallittavia. Pitkälle kehitetyt mineralogiset arvioinnit ovat myös saatavilla erittäin tarkkojen mineralogiapalvelujemme kautta. Palveluilla tarjotaan tilastollisesti tarkkoja tehtaiden mineralogiaan, vaihteluihin ja koostumukseen liittyviä tietoja, jotka sopivat määritettyyn malmityyppiin ja prosessikaavioon.

Lopputuote on järjestelmä, joka tarjoaa tarkkoja tietoja kaikille yhtiön sidosryhmille, kuten yhtiön johdolle, markkinointi- ja tuotantohenkilöstölle. SGS tarjoaa puolueettoman kolmannen osapuolen näkökulman alan parhaista käytännöistä silloin kun tarvitset korkealuokkaisen vertailukohdan.