Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n tekemä varantojen arviointi ja luokitus antavat säädösten noudattamista ja sijoituspäätöksiä varten tarkan arvion esiintymän koosta ja asteesta.

Ajoissa tehty ja tarkka arvio ja luokitus kulta-, jalometalli-, perusmetalli-, rautamalmi- tai uraanivarannosta on keskeinen vaihe etsintäprojektin kehittämisessä.

Aste ja tonnimäärä, jotka on määritetty pätevässä varantoarviossa ja -luokituksessa, dokumentoivat projektin taloudellisen arvon ja vievät projektia eteenpäin. Nämä tiedot ovat myös tärkeä osa due diligence -tarkastusta ja olennainen seikka sijoittajille.

Luotettavat varantoarviot ja -luokitukset maailmanjohtajalta

Tarjoamme kaivosteollisuudelle laajan valikoiman etsintäpalveluja, muun muassa:

  • malmisuonen mallinnus
  • geostatistinen analyysi
  • varannon arviointi ja luokittelu
  • varannon tarkastukset
  • suositukset varantolukujen nostamisesta hyödynnettäväksi varannoksi.

Pätevien ja ammattitaitoisten työntekijöiden tiimeihin kuuluu geologeja ja tilastotieteilijöitä, jotka ovat ansainneet maineen geostatistiikassa ja varantoluokittamisessa. Varantoarviomme ja -luokituksemme noudattavat säännöstöjä NI 43-101, JORC ja SAMREC.

Kun varannon arviointiprojekti on valmis, SGS:n geologi voi toimia pätevänä (QP) tai ammattitaitoisena (CP) työntekijänä, joka valmistelee raportin tarkasti ja huolellisesti. Tarjoamme myös teknisiä tarkastuksia ja seurantoja muiden osapuolien tekemille varantolaskelmille.

Varantoluokituksemme ja -seurantamme noudattavat Kanadan kaivos- ja metalliministeriön määräyksiä, mikä takaa raporttiin sisältyvien tietojen olevan luotettavia sidosryhmille ja sijoittajille ympäri maailmaa.

Ota yhteyttä, kun tarvitset luotettavia tietoja, joiden avulla etsintäprojektin arvoa voidaan nostaa.