Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Malmia etsivien yritysten listautuminen moniin merkittäviin pörsseihin edellyttää teknisten NI 43-101 -raporttien luovuttamista Kanadassa. Australiassa vaaditaan JORC-raportteja.

Monissa mineraalienetsimisohjelmissa tarvitaan kansalliset vaatimukset täyttäviä teknisiä raportteja, kuten National Instrument 43 101 (NI 43-101) tai Joint Ore Reserves Committee Code (JORC). Mineraalien etsintäohjelmaa varten kerätyt tiedot on esitettävä täsmällisessä teknisessä raportissa tai luonnonvarojen arvioimisraportissa, joka täyttää tiukat raportointivaatimukset.

Säädökset ohjaavat mineraalienetsintäohjelmien teknisten ja tieteellisten tulosten esittämistä. NI 43-101- ja JORC-raportit on annettava pätevän tai osaavan henkilön tehtäviksi. Tällaisen esteettömän kolmannen henkilön on oltava riippumaton raportin luovuttajasta.

SGS:n geologit ja asiantuntijat toimivat säännöllisesti riippumattomina pätevinä tai osaavina henkilöinä. Ammattilaisemme laativat NI 43-101- ja JORC-vaatimukset täyttäviä teknisiä raportteja, luonnonvarojen arvioita ja sertifiointeja. SGS:n asiantuntijat ovat laatineet erilaisia riippumattomia teknisiä raportteja eri puolilla maailmaa toimiville yrityksille. Esimerkkejä tällaisista asiakirjoista:

  • Tekniset NI 43-101 -raportit
  • Tekniset JORC-raportit
  • Valtausraportit
  • Alustavat taloudelliset arvioinnit
  • Valtauksien arvioinnit
  • Alustavat soveltuvuusarvioinnit

Due Diligence- ja luonnonvarojen arvioimispalvelut

SGS:n ammattilaiset voivat arvioida ja analysoida tietosi, menetelmäsi, laskelmasi ja tulokset. He esittävät johtopäätöksiä sekä antavat suositukset NI 43-101- ja JORC-vaatimusten mukaisesti.

Osana tutkimusta tarkistamme geologisen mallin ja teknisen tietokannan, jotta

  • luonnonvara-arvio tarkistetaan
  • esiintymän luokitus arvioidaan
  • voidaan antaa projektia koskevat suositukset (lisäporaamisen tarve, geotilastotietojen käyttämisen tarkistaminen ja esiintymän arviointiparametrit).

Voit luottaa SGS:n tarkkaan yrityksesi hallintotavan ja viranomaisten vaatimukset täyttävään etsintäraportointiin.