Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS tarjoaa terveysriskien arviointipalveluita riskien ehkäisemiseksi työpaikalla. Ota yhteyttä kokeneeseen työryhmäämme jo tänään ja takaa työntekijöillesi terveellinen ja turvallinen työympäristö.

Altistuminen teollisuusprosessien sivutuotteina syntyville päästöille, jäämille ja kemikaaleille voi vaarantaa työntekijöiden ja toimipaikalla vierailevien ihmisten terveyden. Työntekijöiden suojeleminen saastuttavien aineiden terveysriskeiltä on tärkeää. Siksi terveysriskien arviointi on olennainen osa ympäristönhallintasuunnitelmaasi.

Käytämme työssä viimeisimpiä ohjelmia ja kuvantamistekniikkaa. Terveysriskien arvioinnissa mahdolliset saastumistiet selvitetään tietokonesimulaation avulla. Tutkimme pitoisuuksia ja arvioituja altistumismääriä. Arvioimme lisäksi, mikä vaikutus altistumisella on työntekijöille sekä paikalliselle väestölle.

Kun käytämme tietoja yhdessä kansainvälisistä tietokannoista saatujen viimeisimpien toksikologisten tietojen kanssa, voimme määrittää turvalliset altistumistasot jokaisessa tilanteessa.

Tutkimme myös toiminnan mahdollisia vaikutuksia pohjavesivaroihin ja paikallisiin ekosysteemeihin.

Luotettavan terveysriskien arvioinnin ansiosta kokeneet työryhmämme voivat antaa yrityksellesi neuvoja toimenpiteistä, jotka takaavat toiminnan määräystenmukaisuuden ja terveelliset ja turvalliset työolosuhteet. Suojele työntekijöitäsi ja ota meihin yhteyttä jo tänään.