Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Equator Principles -periaatteet tarjoavat vapaaehtoisen luottoriskin hallintaraamin ja määrittävät sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia koskevat riskit projektien rahoitustoimia koskien.

Rahoitusala on määrittänyt näiden periaatteiden mukaisesti sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia koskevat käytännöt, joiden avulla voidaan hallita riskejä globaalin projektirahoituksen kehittämisen puitteissa.

Equator Principles -periaatteiden tarkoituksena on, että kaikki rahoituslaitokset voisivat noudattaa näiden periaatteiden mukaista hallintajärjestelmää, johon sisältyy sisäinen due diligence -minimitaso ja vastuu projektin rahoituksen arvioinnista. Equator Principles -periaatteilla halutaan varmistaa, että rahoittamasi projektit täyttävät sosiaalisia ja ympäristövaatimuksia koskevat kriteerit.

Nykyään rahoituslaitoksiin ja projektirahoittajiin kohdistuu yhä kovempia paineita sosiaaliseen ja ympäristöasioita koskevaan läpinäkyvyyteen sekä riskienhallintaan liittyen. Equator Principles -periaatteiden noudattaminen ja auditointi projekteissa osoittaa pankeille, toimeksiantajille, sijoittajille, valtionhallinnolle ja muille sidosryhmille, että yrityksesi sitoutuu ympäristö- ja yhteiskuntavastuun noudattamiseen ja sosiaalisten riskien hallintaan. SGS tarjoaa luotettavat ja kattavat Equator Principles -periaatteiden mukaiset riskien arviointipalvelut rahoituslaitoksille, jotka rahoittavat suuria infrastruktuuri- ja teollisuusprojekteja ympäri maailman.

SGS on sosiaalista ja ympäristövastuuta koskevien tarkastuspalvelujen johtava tarjoaja. Tarjoamme kattavat arviointipalvelut, joissa yhdistyy monipuolinen asiantuntemuksemme projektirahoituksesta ja globaaleista ympäristö- ja sosiaalisista määräyksistä. SGS: Equator Principles -periaatteiden mukaisessa tarkastuksessa keskitytään kymmeneen määritettyyn toimintaperiaatteeseen:

  • projektien tarkistus ja luokittelu
  • yhteiskunta- ja ympäristövaikutusten arviointi
  • soveltuvat yhteiskunta- ja ympäristövastuustandardit
  • toimintasuunnitelma ja hallintajärjestelmä
  • konsultointi ja julkaiseminen
  • valitusmekanismi
  • riippumaton tarkastus
  • sopimukset
  • riippumaton seuranta ja raportointi
  • Raportointi

Equator Principles -periaatteista on tullut alan standardi ympäristö- ja sosiaalisia riskejä koskien. Yhteistyössä SGS:n kanssa voit tehdä Equator Principles -periaatteiden mukaiset arvioinnit, jotka osoittavat sitoumuksesi ympäristö- ja sosiaaliseen vastuuseen projektirahoituksen puitteissa.