Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Energiatehokkuudesta on tulossa entistä tärkeämpää, kun energiakustannukset ja ympäristövaikutukset lisääntyvät.

Energian tuhlaaminen haittaa kannattavuuttasi ja kestävää kehitystä. Yhdessä SGS:n kanssa voit hyödyntää kustannustehokkaita energian optimointiratkaisuja. Tarjoamme puitteet jatkuvalle kehittymiselle tehokkaan ja kestävän energiankäytön alalla. Globaali tekninen johtoasemamme ja teollisuusasiantuntemuksemme ovat arvostettuja kokemuksen ja arvon vertailupisteitä alkaen optimaalisen hiontakoon valitsemisesta penkkitestivaiheessa ennen toiminnan käynnistämistä aina olemassa olevien laitosten kattavien energiatarkastusten toteuttamiseen.

SGS:llä on valikoima strategioita energian kulutuksen hillitsemiseen. Palvelumme:

  • Malmion mineralogian ja geologisen vaihtelevuuden ymmärtäminen oikeiden hiontaratkaisujen tekemiseksi. SGS käyttää erittäin tarkkaa mineralogiaa esiintymässä olevan hiottavuuden kovuusvaihtelun dokumentoimiseen. Näiden tietojen mallintamisella ja simuloinnilla voimme määrittää hiontamyllyjen täsmällisen koon projektiasi varten, ennen kuin liikepääomaa määritetään.
  • Tee oikeat hiontavalinnat ennen aloittamista tai laajentamisen/päivittämisen aikana. SGS simuloi tietoteknisten mallien avulla prosessikaaviosi käyttämällä useita mahdollisia laitevaihtoehtoja. Tässä mallinnuksessa selviää optimaalinen laitetyyppi ja -koko, jotta tarvitsemasi teho voidaan saada aikaan rajoittamalla samalla energiakustannuksia.
  • Simuloi ja mallinna oikeiden laitteistovalintojen tekemiseksi toteutettavuusvaiheessa ja laajennusten aikana. SGS dokumentoi malmisi kovuuden semiautogeenisen myllytoiminnan näkökulmasta käyttäen SAG-tehoindeksikoetta (SPI®). SPI:stä saaduilla tiedoilla kartoitetaan esiintymän hiottavuus, ja metallurgiset tiedot sijoitetaan suoraan lohkomalliin tulkintaa ja mallinnusta varten.
  • Optimoi prosessikaaviosi ja hallinnoi energiatarpeita. SGS:n tietokonemallinnusohjelma, hienontamistaloudellisuuden arviointityökalu (CEET), käyttää malmilohkoille osoitettuja hiottavuustietoja ja muita toimintaparametrejä virtuaalisen kaivospiirin simulointiin. CEET:llä saat tuntikohtaisen tehon ja jyväkoon, joita tarvitset toiminnassa. Nämä toimintatiedot siirretään takaisin lohkomalliin. Kaivossuunnitelmaan yhdistettynä CEET:tä voidaan käyttää koko esiintymän prosessointiin virtuaalisesti, ja näin voidaan osoittaa kaivoksen elinkaaren aikana toimintaan tarvittava energia.
  • Käytä prosessien ja järjestelmien valvontaa saadaksesi parhaan hyödyn nykyisistä energiaa vaativista laitteista. SGS tarjoaa pitkälle kehittyneitä prosessin hallintaratkaisuja ottamalla käyttöön asiantuntijajärjestelmiä, joilla toimintaasi voidaan seurata tarkasti. Kun tehot pysyvät optimoiduilla tasoilla, energian kulutus pysyy ennustettavassa määrässä. Kun energiankäyttö pidetään hallinnassa, mahdollista energiantuhlausta rajoitetaan, mikä näkyy suurempina säästöinä.
  • Tee teknisiä auditointeja ja laitoksen optimointia. SGS suorittaa teknisiä auditointeja ja laitoksen optimointitutkimuksia toimivissa laitoksissa. Teknisen ammattitaitomme ansiosta voimme arvioida useita laitosparametrejä ja antaa suosituksia, jotka pienentävät tai optimoivat energiankäyttöäsi ja parantavat näin ollen kokonaiskannattavuutta.
  • Tee hallinnan auditointeja. SGS:n energiatarkastuksissa tarkastetaan energian tuotanto, energiasuunnittelu ja energian turvaaminen kaivoksen elinkaaren ajaksi. Tarkastuksilla saadaan suoja mahdollisia energiamarkkinoiden epävakauksia vastaan. SGS:n energiatarkastuksilla saat kilpailuetua, koska kustannussäästösi tunnistetaan ja voit osoittaa, että yrityksesi tiedostaa yhteiskuntavastuunsa hallinnoimalla tehokkaasti sähkön- ja energiantarpeita.

SGS tarjoaa osoitettuja palveluita energiakustannusten valvomiseen ja energiantoimitusriskien vähentämiseen. Kehitämme jatkuvasti ja tarjoamme uusia innovatiivisia palveluita, joiden avulla voit optimoida energiankäyttösi. Tee yhteistyötä SGS:n kanssa parantaaksesi toimintasi energiatehokkuutta ja kestävyyttä ympäristön kannalta.