Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Tarkat tuotantoennusteet mahdollistavat laitoksen tehokkuuden ja talteenoton ennustamisen, suunnittelemisen ja optimoimisen.

Pitkällä aikavälillä SGS:n ennustesovelluksien käytöstä saadulla tuntemuksella ja kokemuksella voit hallita tehokkuutta ja taata optimaalisen prosessikaavion vastaamaan malmin vaihtelevuuteen. Hyväksyttyä testausmenetelmää käyttäen voit suunnitella laitteistojen muutokset, lopputuotteen laadun tai talteenoton puolivuosittain. SGS:n tuotantoennustetekniikat, jotka eräät maailman suurimmat porfyyrikupari- ja rautamalmikaivokset ovat todenneet tarkoiksi, tarjoavat tietoja, joiden avulla voit tehdä tietoon pohjautuvia päätöksiä kaivoksen suunnittelua ja aikataulua, kulujen hallintaa, energiaa ja muita tuotantoon vaikuttavia tekijöitä koskien.

SGS:n globaalit prosessikehityksen asiantuntijatiimit ymmärtävät jauhettavuustarkastukset ja täten tehokkuuden. Voimme antaa luotettavat vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitkä tuotantotehot ovat saavutettavissa?
  • Miten tuotantoamme tai prosessiamme voidaan muuttaa tehokkuuden tai talteenottoprosenttien optimoimiseksi?
  • Mitä tuotantoa koskevia haasteita voimme kohdata? 
  • Miten voimme valmistautua näihin haasteisiin tuotannon keskeytyksien minimoimiseksi?

SGS:n tuotantoennusteet voivat alkaa tuotannon käynnistyksestä tai missä tahansa tuotannon vaiheessa. Tarjoamme täydellisen valikoiman koulutustuotteita ja teknisiä tuotteita, joiden avulla voit valita käyttökohteeseen parhaiten sopivan vaihtoehdon. 

Monet kansainväliset asiakkaamme valitsevat viiden vuoden sopimuksen, joka sisältää koulutuksen, valvonnan ja kasvavan oman vastuun sopimuksen myöhempinä vuosina. Tämä vaihtoehto tarjoaa jatkuvaa tukea ensimmäisten vuosien aikana ja takaa, että hallitset kaiken itse sopimuksen loputtua.

SGS on maailman johtava prosessikehitys- ja tuotantoennustepalvelujen tarjoaja, meillä on vuosikymmenien kokemus erilaisista tuotteista. Hyödynnä markkinoiden johtava tuntemuksemme ja taitomme tietoon pohjautuvien, toimintoja koskevien päätöksien tekemiseksi.