Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Metallurgisen laitoksen päivitykset ja jälkiasennukset – SGS voi auttaa täyttämään toiminnalliset tavoitteet.

Laitospäivitysten ja jälkiasennusten suunnittelu vaatii kokeneen teknisen yhteistyökumppanin. Voimme auttaa teitä saavuttamaan tavoitteenne:

 • kapasiteetin lisäys
 • talteenoton parannus
 • tehokkuuden parannus
 • tuotteen laadun parannus
 • turvallisuuden parannus
 • uuden teknologian lisäys
 • lupa- ja ympäristövaatimuksien täyttäminen.

Integroitu prosessisuunnittelutiimimme hyödyntää todistettua toiminnallista kokemustaan toimittaakseen suunnitteluratkaisut ajoissa ja kustannustehokkaasti laitoksen ja infrastruktuurin päivittämiseksi. Laaja-alainen asiantuntemuksemme mahdollistaa prosessien, rakentamisen, rakenteiden, mekaanisen ja sähkösuunnittelun integroimisen suunnittelun aikana. Tiimimme on osoittanut kykynsä vastata haasteisiin laitospäivityksien suunnittelussa olemassa olevissa rakennuksissa ja infrastruktuurissa. Arvioimme tarkasti prosessitoimintanne, suosittelemme ja toteutamme optimaalisen teknologian, laitoksen ja laitteistojen päivitykset.

Kokeneet tekniset tiimimme:

 • Auditoivat laitoksen, suorittavat vianmäärityksen ja tekevät optimointisuositukset
 • Suorittavat metallurgiset testit laitosprosessin optimoimiseksi ja parhaiden ratkaisujen tutkimukset
 • Varmistavat, että suunnittelussa otetaan huomioon optimaalinen tilan-, veden- ja energiankulutus
 • Analysoivat ja arvioivat eri suunnitteluvalintojen kustannukset
 • Suorittavat taloudelliset analyysit, mukaan lukien tarkat pääoma- ja käyttökustannusarviot
 • Esittävät taloudellisen analyysin hallinta-arviointia varten
 • Tarjoavat detaljisuunnittelun ja tekniset määritykset
 • Tarjoavat hankinta- ja rakennushallintaa
 • Varmistavat, että laitossuunnittelussa on huomioitu terveys-, turvallisuus- ja ympäristöaiheet
 • Tarkkailevat ja arvioivat suorituskykyä jatkuvasti

Tekemällä yhteistyötä SGS:n kanssa voitte olla varmoja, että laitoksenne on suunniteltu optimaalisesti tuotteenne, pääoman, turvallisuus- ja ympäristövaatimuksien pohjalta. Vältä laitoksesi laajentamiseen liittyvät toiminnalliset ja taloudelliset riskit ottamalla meihin yhteyttä jo tänään.