Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Menestyksekkäillä pilottilaitosratkaisuilla on merkittävä positiivinen vaikutus kaupalliseen kehitykseen ja tekemiisi sijoituspäätöksiin.

SGS on kokenut johtava toimija öljyhiekkaprosessin suunnittelussa, pilottitestauksessa ja projektin hallinnassa. Olemme osoittaneet menestyksekkäästi valmiutemme toteuttaa tuottava pilottilaitosprojekti, jossa on tarkat projektinhallintaprotokollat, taitava projektijohtaja ja asiantuntevat, kokeneet operaattorit.

Öljyhiekkapilottilaitoksen ohjelman tarkoituksena on tutkia, miten talteenottoa, prosessin tehokkuutta, kustannuksia, laatua ja tuotteiden käsittelyn ominaisuuksia voidaan parantaa tai miten rahoittajien, osakkeenomistajien, johtajien tai projektin muiden keskeisten sidosryhmien luottamus voitetaan. 

SGS:n öljyhiekkapilottilaitosten projektien keskeisiä seikkoja ovat seuraavat:

Työryhmään perustuva lähestymistapa

SGS käsittelee pilottilaitoksen testausta työryhmään perustuvan lähestymistavan kautta. Projekteissamme on tyypillisesti projektin ja teknologian hallinnan, työterveyden ja turvallisuuden, tietojenkäsittelyn ja rahoituksen alan asiantuntijoita. Lisäksi työryhmässä voi olla myös insinöörejäsi, urakoitsijoita ja yrityksen henkilöstöä.

Suunnittelu

Projektisi varhaisissa suunnitteluvaiheissa käsittelemme projektisi aikataulua, ennakoitua tarkoitusta ja taloudellisia vaatimuksia. Näin voimme kehittää pilottiohjelman, joka sopii parhaiten tarpeisiisi ja budjettiisi. Keskustelut ja konsultointi jatkuvat perustamisen, käyttöönoton ja toiminnan aikana.  

Työterveyttä, -turvallisuutta ja ympäristöä koskevat kysymykset

SGS laatii yksityiskohtaisen prosessikaavion, taseraportin ja pilottilaitoksen tukisuunnitelman. SGS tekee tavallisesti projektin vaaroja ja toimivuutta koskevan analyysin (HAZOP) ja laatii vakiotoimintamenettelyt (SOP) kaikkien projektiin osallistuvien turvallisuuden takaamiseksi. Toteutamme myös tärkeitä toimenpiteitä ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvien riskien minimoimiseksi projektissasi.

Pilottilaitosten tuki

SGS:n tekniset asiantuntijat tarjoavat teknistä tukea pilottilaitoksesi koko elinkaaren ajan, mukaan lukien:

  • Asiantuntijajärjestelmien ja prosessinhallintatarpeiden määrittäminen ja käyttöönotto
  • Näytepaikkojen, prosessiletkujen, prosessiputkien, luiskien ja rumpujen merkitseminen
  • Kaikkien laitteiden hankkiminen, ylläpito ja testaus, mukaan lukien diagnostiikka ja kalibrointi
  • Erikoisliiketoimien hoitaminen tarvittaessa
  • Kohteen ja laitoksen turvallisuudesta huolehtiminen 
  • Pilottilaitoksen teknisen henkilökunnan hälyttäminen, kun ratkaisuja ja menetelmiä on tarkastettava/arvioitava tai uusia menetelmiä kehitettävä tai vahvistettava
  • Kattavan pohjapiirroksen laatiminen laitoksen kaikkien toimintojen sijoittamista varten

Tietojen kirjaaminen

Pilottilaitoksen analyysitietojen kirjaamisen on tapahduttava yhtenäisesti ja tarkasti koko projektisi ajan. SGS on maailman johtava teknisen alan toimija, ja sillä on vuosikymmenten kokemus tarkkojen ja toistettavissa olevien laboratorioanalyysien tekemisestä asiakkaille ympäri maailmaa. Laadimme yksityiskohtaiset mallit laitoksesi toimintaa ja mittauksia varten ennen projektin käynnistämistä.

Raportointi

Kun pilottilaitoksesi toiminta saadaan valmiiksi, valmistamme kaikki olennaiset tiedot nopeasti ja tarkasti ja raportoimme niistä, jotta voit tehdä tietoon perustuvia päätöksiä toiminnasta. Tavoitteenamme on tarjota sinulle valmis loppuraportti 12 viikon kuluessa pilottikampanjan päättymisestä.

Tee yhteistyötä SGS:n kanssa ja anna maailman johtavan tarkastus-, varmistus-, testaus- ja sertifiointiyrityksen toteuttaa ja hallinnoida öljyhiekkapilottiprojektiasi menestyksekkäästi.