Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Vertikaalisen ja horisontaalisen läpäisykyvyn testauksella saadaan tärkeitä tietoja öljy- ja kaasuvarantojen hiilivetyjen virtausominaisuuksista.

Läpäisykyvyn testaus on tärkeä öljyhiekan analyysipalvelu, jota SGS tarjoaa. Resurssiesi läpäisykyvyn käsittäminen on tärkeää, jotta tulevan raskasöljy- ja kaasutoimintasi odotettu talteenottoaste ja toteutettavuus voidaan arvioida.

SGS on ollut johtavassa asemassa öljyhiekkateknologian ja -palveluiden alalla jo yli 25 vuoden ajan. Paikan päällä toteutettavat hydrauliset läpäisykykytestimme antavat yrityksellesi täsmälliset tiedot öljyhiekan huokoisuudesta. SGS:n testausasiantuntijat määrittävät täsmällisesti näytteittesi läpäisykyvyn soveltamalla Darcyn lain suhteellisuuden vakiota.

Teollisuusstandardin mukaisessa SGS:n läpäisykykytestissä bitumi erotetaan näytteestäsi tolueenilla tarkkaan valvoitussa olosuhteissa. Kun bitumi on erotettu, painehäviö mitataan koko näytteestä, jonka jälkeen läpäisykyky lasketaan. Saaduilla tiedoilla määritetään hiilivetynäytteesi hyödynnettävyys stimuloinnilla ja ilman stimulointia.

SGS:llä on ydinosaamista tarkkojen ja luotettavien, kaikkialla maailmassa tunnustettujen tulosten tarjoamiseen. Luota meihin, kun tarvitset tuloksia taloudellisen riskisi vähentämiseksi ja öljyhiekkaprojektisi tulevaisuutta koskevien tärkeiden päätösten tekemiseksi.