Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Öljyhiekkaytimesi tarkka analysointi on avain raskasöljyn ja kaasun talteenottotoiminnan kasvuun.

SGS on edelläkävijä öljyhiekkateknologiassa ja -innovaatiossa. Maailmanlaajuisesti tunnustettuihin öljyhiekkalaboratoriopalveluihimme kuuluvat bitumianalyysi, mineraalien ja veden määrittäminen, läpäisykykytestit, hiukkaskoon jakautumisanalyysit ja metyylisini-indeksin määrittäminen.

Tiedot, jotka saat öljyhiekan testaamisesta ja bitumianalyysistä, ovat keskeisessä osassa määritettäessä useita tärkeitä toiminnallisia tekijöitä ja näkökohtia, muun muassa seuraavia:

  • Sellaisten kustannustehokkaiden erotteluprosessien määrittäminen, joilla saadaan enemmän öljyä alemmista kerroksista 
  • Varannoissa olevien mahdollisten sivutuotteiden tunnistaminen ja määrittäminen
  • Öljy- ja kaasuvarannoissa olevien hiilivetyjen virtauskaavioiden ja läpäisykyvyn määrittäminen

SGS:n öljyhiekan ydinanalyysi on tunnettu kaikkialla öljyhiekkateollisuudessa sen tiukan laatukontrollin, kansainvälisten standardien noudattamisen ja teknisen ammattitaidon ansiosta. Verkostoomme kuuluvat laboratorioammattilaiset ovat asiantuntijoita hiekkaöljyalan kemianteollisuudessa, ja SGS:n laboratorioilla on täydet valmiudet tarkkojen, puolueettomien tuloksien toimittamiseen nopeasti.

Bitumin, mineraalien ja veden määrittäminen

SGS:n kemistit määrittävät näytteittesi bitumi-, vesi- ja mineraalipitoisuuden prosentuaalisen painon. Näistä testeistä saatavien tuloksien avulla saat paremman käsityksen näytteistäsi ja voit tehdä täsmällisiä päätöksiä parhaista erottelumenetelmistä.

Vertikaalinen ja horisontaalinen läpäisykyky

Vertikaalisen ja horisontaalisen läpäisykyvyn testaamisella saadaan tärkeitä tietoja hiilivetyjen virtauskaaviosta raskasöljy- ja kaasuvarannoissasi. Nämä tiedot ovat tärkeitä määritettäessä tutkimushankkeesi toteutuskelpoisuutta. 

Metyleenisini-indeksi

SGS määrittää näytteessäsi olevan saven keskeiset ominaisuudet, mukaan lukien kationinvaihto, kuivan sidoksen lujuus ja valunopeus, metyleenisini-indeksin laskemisella. Metyleenisini-indeksistä saadut tiedot kertovat näytteittesi mineraalien jakeista.

Hiukkaskoon jakaantuminen

Hiukkaskoon jakaantumisen analyysistä saadut tiedot antavat tärkeää tietoa hiekkaöljynäytteittesi fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista. SGS tarjoaa tulostesi tarkkaa ja nopeaa selvittämistä.

Erotteluohjelmasi menestys riippuu luotettavasta ja tarkasta analyysistä. Kun teet yhteistyötä SGS:n kanssa, voit luottaa, että työskentelet öljyhiekka-analyysien alan luotettavan markkinajohtajan kanssa.