Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n kaivoslaitteiden kunnossapidon (mining equipment maintenance, MEM) palvelut auttavat vähentämään koneiden seisonta-aikaa.

Se taas auttaa saavuttamaan kustannustavoitteet ja optimoimaan voitot öljyhiekan kaivostoiminnoissa. SGS on luotettu alan johtaja öljyhiekkakaivoslaitteiden tarkastusten ja kunnossapidon, palontorjuntajärjestelmien ja LVI-tarkastusten alalla.

Kunnossapitoratkaisut

SGS:n elinkaarikunnossapidon ratkaisut keskittyvät luotettavuuteen. Pitkälle koulutetut ammattilaistiimimme keskittyvät tunnistamaan ja laatimaan toiminnalliset, kunnossapidon ja pääoman parannusstrategitat, jotka tehokkaimmin hallitsevat laitevikojen riskejä. Uuden tietohallintojärjestelmämme käyttöönotto auttaa seuraamaan ja kartoittamaan vikoja, mikä siirtää laitestrategiat ja -käytännöt ehkäisystä ennakointiin. Tarkastustemme, vaara-analyysiemme, asennustemme ja henkilöstöpalvelujemme laatu ja luotettavuus tunnustetaan maailmanlaajuisesti.

SGS on jäsenenä kansallisessa palontorjuntaliitossa (National Fire Protection Association, NFPA). Meillä on myös siihen liittyvä ISO 9001: 2008 -hyväksyntä öljyhiekkapalveluillemme. MEM-kunnossapitoratkaisumme sisältää seuraavat:

  • kiinteiden LVI-järjestelmien asennus, huolto ja korjaus sekä ehkäisevä/ennakoiva kunnossapito yrityksen säännöllisen kunnossapito-ohjelman mukaan
  • siirrettävien ilmastointijärjestelmien laadukas tarkastus, huolto ja korjaus
  • ilmastointi- ja palontorjuntajärjestelmien asennus ja kunnossapidon standardointi
  • riskitietojen liittäminen sähköiseen tietohallintojärjestelmäämme antamaan tosiaikaisia sähköisiä raportointitietoja SGS:n tablettitekniikalla
  • trendianalyysejä tekevät tietohallintojärjestelmät
  • yleisten laadunvarmistus- ja valvontapalvelujen toimittaminen mekaanisen saatavuuden takaamiseksi
  • suorittaminen yrityksen tulosmittareiden mukaan, terveyden ja turvallisuuden painottaminen, tekninen pätevyys, huoltotakuu ja vertailukelpoinen kaluston saatavuus
  • laitteita ja järjestelmiä koskevien tarkistuslistojen käyttäminen
  • kunnossapitotöiden laadunvarmistus riskipohjaisella lähestymistavalla
  • laitteiden uuden käyttöönoton varmistaminen ja raporttien kirjaaminen yrityksen raportointijärjestelmään.

MEM-henkilöstöratkaisut

SGS:n kaivoslaitteiden kunnossapitoasiantuntijat osaavat toimittaa tarvittavat laitteiden kunnossapito- ja henkilöstöratkaisut. Tunnemme Albertan työvoimaa koskevat vaatimukset, ja henkilöstöömme kuuluu alkuperäislaitevalmistajan kunnossapidon ja huollon osaavia Red Seal -mekaanikkoja.  

SGS:n kaivoslaitteiden kunnossapitoratkaisuilla saadaan käyttöön taidot ja kokemus, joita tarvitaan öljyhiekkakaivostoiminnan sujuvaan kulkuun. Ota yhteyttä, niin kerromme, miten laitteiden seisonta-aikaa voidaan vähentää, tulosta parantaa ja markkinoita vauhdittaa.