Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Tarkka ja edustava näytteenotto on elintärkeää kaikille bulkkihyödyketoiminnoille.

Mekaaniset näytteenottojärjestelmät (MSS) tarjoavat manuaaliseen näytteenottoon verrattuna monia etuja, esimerkiksi:

  • parempi turvallisuus
  • tulosten yhdenmukaisuus 
  • täysi pääsy kaikkiin materiaaleihin 
  • puolueettomat näytteet. 

Kun mekaaninen näytteenotto toimii oikein, nämä edut takaavat kustannustehokkaan toiminnan sekä kansainvälisten standardien ja asiakkaan vaatimusten noudattamisen. 

SGS on eturintamassa mekaanisen näytteenoton tarkastusten ja seurantojen alalla. Erittäin pätevät ja puolueettomat näytteenottotarkastajamme voivat tehdä näytteenottotarkastuksia ja -seurantoja sekä järjestelmän täysimittaisia tarkastuksia tehtäessä merkittäviä muutoksia tai ennen poikkeamatestauksia. Ammattilaisemme noudattavat tiukkaa laadunvalvontaa ja käyttävät huippumoderneja laitteita, joilla taataan, että mekaaninen näytteenotto tuottaa yhdenmukaisia ja edustavia tuloksia. 

Raporttien sisältö

Mekaanisen näytteenoton tarkastusraportti antaa yritykselle tietoa standardien noudattamattomuuteen liittyvistä ongelmista. Tarkastuksemme ja seurantamme osoittavat myös toiminnalliset tai kunnossapidon huolenaiheet, jotka voivat haitata hyviä näytteenottokäytäntöjä. Maailmanlaajuinen kokeneiden näytteenottoinsinöörien verkostomme tekee yksityiskohtaisia tarkastuksia, seurantoja ja raportointia laitoksen toiminnasta ja tilasta. Se vaatii laitoksen kriittistä tarkastelua laitoksen alkuperäisiin suunnitteluvaatimuksiin, nykyiseen tilaan ja toimintaan sekä sovellettavien näytteenottostandardien noudattamiseen nähden.

Seurantaraportti tuottaa tietoa sovellettavien standardien ja hyvien näytteenottokäytäntöjen noudattamattomuudesta. Se myös nostaa esiin kunnossapidon ongelmat ja antaa suosituksia vaatimustenmukaisuuden saavuttamiseksi.

Tekniset seurannat

Tekninen seuranta tulisi tehdä näytteenottojärjestelmälle aina ennen poikkeamatestausta. Näin useimmat poikkeamisen syyt voidaan tunnistaa ja korjata ennen poikkeamatestausta. Siten poikkeamatestaus on helpompi läpäistä, millä vältetään näytteenoton tasapuolisuuden takaamiseksi tarvittavat lisätutkimukset, korjaustoimet ja ylimääräiset poikkeamatestaukset.

SGS tunnetaan maailmanlaajuisesti kattavista ja perusteellisista mekaanisten näytteenottojärjestelmien tarkastuksista ja seurannoista. SGS:n kumppanina yritys pääsee osalliseksi laadukkaan työn, kansainvälisten standardien noudattamisen ja läpinäkyvien, kansainvälisesti hyväksyttyjen raporttien maineestamme.

Ota yhteyttä SGS:ään, niin voit olla varma, että mekaaninen näytteenottojärjestelmä tuottaa tietoa, johon voidaan luottaa tehtäessä tärkeitä päätöksiä.