Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Jatkuvasti edustavien näytteiden ottaminen irtolasteista on olennaisen tärkeää tuotteiden ostajien ja myyjien välisille kaupallisille sopimuksille.

Jotta järjestelmä olisi tehokas, se on suunniteltava ja sijoitettava ja sitä on käytettävä siten, että se tuottaa täsmällisiä ja puolueettomia näytteitä, jotka molemmat osapuolet hyväksyvät.

SGS:n mekaaniset näytteenottojärjestelmät (MSS) on suunniteltu ja rakennettu vastaamaan näihin kysymyksiin ja tuottamaan luotettavasti ja jatkuvasti täsmällisiä näytteitä. Mekaanisten näytteenottojärjestelmiemme palvelutiimit tarjoavat erinomaista osaamista olennaisilla alueilla:

Täsmälliset spesifikaatiot

Monet mekaaniset näytteenottojärjestelmät ostetaan ja asennetaan tarjouskilpailun kautta. SGS:n MSS-spesifikaatiot ovat kattavat ja täsmälliset, joten tarjouksia voidaan pyytää tietäen, että kaikkia saatuja tarjouksia voidaan vertailla tasapuolisesti. Toimitamme myös laitekaaviot ja ohjelmoitavien tavalliset logiikkaohjainten ohjelmointitarpeet. SGS ei ole rakennusyritys, joten suunnitelma on varmasti yrityksen tarpeiden mukainen eikä rakentamisen vuoksi tehty.   

Yrityksen panos

Yrityksen tiimi on mukana suunnitteluprosessissa varmistamassa, että layout ja ohjaimet vastaavat yrityksen tarpeita. Näin yritys saa järjestelmän valvomiseen ja oikeaan käyttöön tarvittavat tiedot. Lopullisten mekaanisen näytteenoton piirustusten ja spesifikaatioiden avulla voidaan lisätä yrityksen yleisiä ehtoja sekä turvallisuutta ja tiettyä työmaata koskevia vaatimuksia. Ota yhteyttä SGS:ään, niin tiedät, miten mekaanisen näytteenoton suunnittelupalveluilla voidaan suunnitella järjestelmä, joka vastaa yrityksen omia tuotelaatu- ja käsittelyvaatimuksia.

Tekninen erinomaisuus

Käytämme uusinta 3D CAD -ohjelmistoa kehittämään järjestelmälayouteja, jotka vastaavan kunkin työmaan omia vaatimuksia. Konseptipiirustukset voidaan sitten esitellä ei-teknisille kuulijoille, kuten satamaviranomaisille tai muille sidosryhmille. Lisäksi 3D-näkymät helpottavat suunnittelutiimiä arvioimaan ehdotetun suunnitelman rakentamisen rajoituksia ja käyttökysymyksiä, mikä tuottaa paremmin tarkoitukseen sopivan suunnitelman.

Budjetointi

SGS:n toimitukseen kuuluu projektin eritelty budjettiarvio. Arvioon sisältyvät järjestelmän valinnaiset ominaisuudet, joiden avulla voidaan tarkastella vaihtoehtoja ottaen huomioon vaikutukset koko budjettiin.

SGS:n mekaanisten näytteenottojärjestelmien suunnittelupalveluiden voi luottaa tuottavan oikein suunnitellun näytteenottojärjestelmän ja täsmällisiä ja pitäviä tuloksia kerta kerran jälkeen.