Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS on hyväksytty käyttövalmiiden ja pitkälle kehittyneiden prosessin hallintapalvelujen tarjoaja. Voimme auttaa hyödyntämään pitkälle kehittyneen hallinnan todetut edut toteuttamalla asiantuntijajärjestelmän, pitkälle kehittyneen mallin, aikataulun ja simuloinnin tai optimoinnin.

SGS:n pitkälle kehittynyt prosessin hallintaratkaisu parantaa:

 • laatua
 • turvallisuutta
 • tuotantoa
 • toiminnallista vakautta
 • valvonnan tehoa.

SGS:n pitkälle kehittyneiden prosessin hallintajärjestelmien ydin on asiantuntijajärjestelmän ammattitaitoinen toteutus. Asiantuntijajärjestelmä koostuu tietokannasta ja päättelykoneesta. Se mahdollistaa parhaiden käytäntöjen nopean ja yhdenmukaisen käytön vastauksena vaihtelevuuteen. Asiantuntijajärjestelmän avulla voit tehdä parempia hallinnollisia päätöksiä, koska se voi

 • ottaa huomioon enemmän muuttujia kuin ihminen
 • toimia johdonmukaisesti kerta toisensa jälkeen.

Käyttökohteet

Alla on joitakin esimerkkejä asiantuntijajärjestelmien käyttökohteista älykkäiden tehtävien suorittamiseen.

 • Talteenoton parannus
 • Tehokkuuden parannus
 • Laadun ylläpito
 • Suodattimien hälytykset
 • Saasteiden/ympäristöhaittojen valvonta
 • Sammutus ja turvallisuus
 • Energiasäästöt
 • Aikataulun määritys
 • Perussyysanalyysi
 • Käynnistystoimet / eräkäsittely
 • Kokeellinen suunnittelu

Kyseisiä ja monia muita sovelluksia voidaan hallita ja parantaa MET:tä käyttäen. MET voi suorittaa myös monimutkaisia tilastotieteellisiä analyysejä, luoda dynaamisia malleja ja suorittaa tehokkaasti aikaa vaativia asiantuntijatehtäviä reaaliajassa. MET-alusta voi suorittaa kyseiset päättelyprosessit minkä tahansa hallintajärjestelmän tai kolmannen osapuolen ohjelmiston avulla. Olipa tarkoituksena saada parhaat käytännöt asiantuntijoilta tai käyttää kolmannen osapuolen ohjelmistoa osana hallintastrategiaa, MET-alusta on erittäin vakaa päättelykone.

Asiantuntijajärjestelmä koostuu kahdesta osasta; ohjelmistosta ja ratkaisun integroinnista osaksi toimintaa. Ohjelmisto tarjoaa perustan ja työkalut tehokkaan, vakaan ja luotettavan asiantuntijajärjestelmän kehittämiseen. Se vaikuttaa suoraan kehittämisaikaan ja ylläpitoon.

Menestyksekkääseen toteutukseen vaikuttaa eniten integrointi laitokseen ja käyttökulttuuri. SGS:n menettelytavat ovat progressiivisia ja kaiken kattavia. Koko organisaation henkilöstön on osallistuttava järjestelmän kehitykseen ja ylläpitoon, jotta se olisi hyödyllinen, toimiva ja tehokas. Kattavat haastattelut ja paikan päällä suoritettava käyttöönotto takaavat, että koko tiimi tukee asiantuntijajärjestelmän kehittämistä ja hienosäätöä.

SGS:n asiantuntijajärjestelmän integrointitapa takaa, että kaikki tiimin jäsenesi tunnistavat järjestelmän edut ja ovat varmoja siitä, että asiantuntijajärjestelmä parantaa toiminnallista suorituskykyä. Tuloksena on tuote, joka sisältää toiminnalliset periaatteesi ja vahvistaa käyttäjien luottamusta sekä käsityksiä. Kun poistumme kohteestasi, tiimi tuntee ja osaa käyttää järjestelmää, ja käyttäjät ennakoivat asiantuntijajärjestelmän muutokset. Täydellinen hyväksyntä ja käyttö tarkoittaa järjestelmän parempaa suorituskykyä.

SGS:n MET ja MET-työkalut

Monet tuottajat kohtaavat tehottoman talteenoton ongelman ja tietojen sekä taitojen puutteellisen käytön päätöksen teossa. SGS:n pitkälle kehittyneiden järjestelmien ryhmä voi auttaa hyödyntämään pitkälle kehittyneen valvontateknologian edut tuottoisuuden parantamiseksi. SGS:n MET voi tarjota päätöksentekovälineet tuotannon tehostamiseksi reaaliajassa.

Asiantuntijajärjestelmän käytettävyyden ja hyväksyttävyyden parantamiseksi tarvitaan käyttäjäystävällinen tuote, joka minimoi oppimisajat tehokkaan, avoimen ja jatkettavan alustan tarjoamiseksi käyttökohteen vastuuhenkilöille. Tuotteen on tarjottava työkalut käyttökohteen vastuuhenkilöille asiantuntijajärjestelmien kehittämiseen, ylläpitämiseen ja nopeaan integroimiseen. Kehittämämme tuote on MET-työkalupakkaus. Se sisältää monia toimintoja, jotka mahdollistavat ylläpitämisen ja kehittämisen.

MET-työkelupakkaus koostuu "erikoismoduuleista", jotka on suunniteltu loppukäyttäjän tarpeet huomioon ottaen. MET-työkalupakkaus tarjoaa käyttökohteen vastuuhenkilöille tehokkaan toiminnallisen välineen, se on lisäksi erittäin arvokas väline ohjelmoijillemme. Sen avulla voidaan:

 • nopeuttaa uuden logiikan kehittämistä ja vianmääritystä
 • helpottaa erityisten käyttäjäystävällisten tietojen keräämistä prosessiyksiköiden toiminnan tehokkuuden arvioimiseksi
 • optimoida käyttö tietokoneresurssien parhaan mahdollisen käytön mahdollistamiseksi.

SGS:n asiantuntijajärjestelmät ovat aina käytössä, jolloin jokaisen työvuoron teho optimoidaan. Ne tarjoavat parhaan käytännön, joka jää järjestelmään, vaikka henkilöstö ja johto vaihtuisikin. MET selittää säätölaitteiden tilat auttaen käyttäjiä ymmärtämään paremmin prosessin, ja käyttäjäryhmät voivat lisäksi kritisoida järjestelmää, ja vähemmän kokeneet tiimin jäsenet voivat käyttää sitä tehokkaana koulutus- ja uudelleenkoulutusvälineenä. Tee nyt yhteistyötä SGS:n kanssa saavuttaaksesi kilpailuedun pitkälle kehitetyn prossessinhallintamme avulla.