Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS on suurin, kokenein ja luotetuin organisaatio mineraalien käsittelyn alalla.

Metallurgian ammattilaisemme ovat suunnitelleet MFT-testin vakiopenkkitestiksi, jolla mitataan malminäytteen ensisijaiset flotaatio-ominaisuudet prosessikaavion suunnitteluvaiheessa.

MFT-testin tarkoituksena on mitata flotaatiomassan kinetiikka kaikkien mineraalien (malmi ja sivukivi) osalta käyttämällä vakiotoimintaolosuhteita. MFT-testillä alalle tarjotaan ratkaisu, jonka on osoitettu toimivan vaikeassa haasteessa, joka koskee laboratorion flotaatiotulosten soveltamista täyden mittakaavan laitoksen toiminnassa. Eräkohtaisten tulosten täsmällinen soveltaminen suurempina on toteutettavissa, kun talteenotto ja flotaation kinetiikka mitataan massassa yhdessä vaahtovaikutusten kalibroinnin kanssa laitoksessa. MFT-testi on ainutlaatuinen, koska sillä määritellään mineraalien erottelun kinetiikka yksinomaisesti massafaasissa. Laitoksen vaahtovaikutukset otetaan myöhemmin huomioon käyttämällä flotaation taloudellisuuden arviointityökalun (FLEET) mallinnusta. Näytteen jokaisen mineraalin yksittäisestä MFT-testistä saadut tiedot kuvataan kolmella MFT-testiparametrilla:

  • Rmax (talteenotto) 
  • Kavg (suhdevakio)
  • Alpha (suhdevakion laajuus)

Jokaisen MFT-testin analyysillä saadaan seuraavat tiedot:  

  • Suurin talteenotto (Rmax) ja suhdevakioiden (Kavg:nä ja alphana) kumulatiivinen taajuusjakauma kustakin testihionnan mineraalilajista 
  • Kavg:n ja Rmaxin hionnan määrällinen vaikutus
  • Rmax- ja Kavg-arvojen vakiomuoto yksittäisessä hiontakoossa yhdessä Rmax- ja Kavg-kulmakerroinparametrien kanssa; näistä kaikki voidaan jaotella geostatistisesti kaivoksen lohkomalliin

MFT-testaaminen, vaihteluiden testaaminen ja geometallurgia

SGS:n lähtökohtana on ymmärtää sellaisten malmiparametrien vaihtelevuus, jotka vaikuttavat flotaatiosuoritukseen. Perustana on mineraalien luonnollinen geologinen jakautuminen esiintymässä. Kun vaihtelevuus on arvioitu, suunnittelemme, optimoimme ja ennustamme laitoksen suorituskyvyn näiden parametrien perusteella.

MFT-testaamisen tavoitteena on saada käyttöön yksinkertainen, vakiomuotoinen ja nopea testiohjelma, joka voidaan suorittaa mahdollisimman vähäisin kustannuksin. Näiden etujen yhdistäminen tarkoittaa, että 

  • Monet testit voidaan tehdä yksittäisille porausydinnäytteille malmin flotaatio-ominaisuuksien määrittämiseksi
  • Testien tekijöinä voivat olla tekniset työryhmät missä tahansa SGS:n metallurgisessa laitoksessa
  • Laboratoriotulokset voidaan uusia globaalisti

MFT-testit tehdään kahdessa muodossa: täytenä MFT-testinä ja kartoittavana MFT-testinä. Näiden testien ainoana erona on se, miten monelle näytteelle tehdään kemiallinen analyysi.

Täydet MFT-testit tehdään, jotta saadaan riittävästi tietoa malmion mineraalikomponenttien kinetiikasta. Kun tämä on määritetty, tehdään monia kartoittavia MFT-testejä, joilla saadaan useita vaihtelevuustietoja lohkoresurssimallia varten. Kartoittavat testit ovat selvästi edullisempia, koska kemiallinen analyysi tehdään harvemmille näytteille. Nämä arviointikulujen säästöt merkitsevät, että useampia porausydinnäytteitä voidaan testata samoilla projektikuluilla. Eri puolilta lohkoresurssimallia saatujen porausydintulosten suuret määrät ovat perustana vakaalle geometallurgiselle mallille ja yleisesti paremmalle tarkkuudelle sekä suunnittelussa että tuotantoennusteissa.

Tee yhteistyötä SGS:n kanssa ja saa aikaan vipuvaikutus flotaatiopiirejä koskevan kokemuksemme ja tekniikkamme kattavan yhdistelmän ansiosta.