Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS tunnetaan kokeneimpana ja luotetuimpana organisaationa, joka on mukana flotaatiopiirin prosessikaavioiden suunnittelussa ja ongelmanratkaisussa.

Ajattelutapamme perustuu sellasten malmiparametrien vaihtelevuuden ymmärtämiseen, jotka vaikuttavat flotaatiosuoritukseen ja siten parametreihin perustuvaan piirin suorituskyvyn suunnitteluun, optimointiin ja ennusteisiin.

Standardoitujen testausten, huippumineralogian, erinomaisten penkki- ja pilottivälineiden ja kokeneiden teknisten asiantuntijoiden avulla tarjoamme mineraaliprosessilaboratorioiden ja pilottitestausten ohjelmia, joiden myötä saavutat tavoitteesi nopeasti ja tehokkaasti. Tiiviit yhteytemme monenlaisten laitteiden ja flotaatioreagenssien toimittajiin varmistavat, että käytössämme ovat tehokkaimmat, käytännöllisimmät ja innovatiivisimmat menetelmät mineraalien erottamiseen.

Flotaatio on erittäin vankka ja monipuolinen prosessi, joka hyväksytään ympäri maailmaa. Se toimii hyvin sekoitetuille sulfidi-, oksidi-, silikaatti- ja muille malmeille. Se perustuu sellaisten sopivankokoisten kuplien muodostamiseen, jotka voivat kuljettaa hydrofobisen kohdemineraalin (usein, joskaan ei aina sulfidimineraalit) ylös talteenottoa varten.

Tarjoamme tieteellisesti todistetun tekniikan flotaatiokennon hydrodynaamisten muuttujien mittaamiseen käyttämällä optisia huippulaitteita ja -ohjelmistoja. Visualisoimalla ja ymmärtämällä flotaatiokennon hydrodynamiikan "kätketyt" tekijät SGS voi tarjota sinulle asiantuntevasti luotettavia tietoja ja ratkaisuja tehokkaampaa flotaatiota varten.

Prosessikaavion kehittämisen ja perinteisten flotaatiopiirien pilotoinnin lisäksi tarjoamme kattavan yhdistelmän, johon kuuluvat flotaatiopiirin kokemus, tekniikat ja laitteet, mukana luettuina:

 • Happi- ja käänteisflotaatio
 • Reagenssisuunnitelman kehittäminen
 • MFT-testaaminen
 • Suljetun kierron testaaminen
 • Prosessimineralogia
 • Pylväs- ja soluflotaatio
 • Flotaatiolaitteet

Teemme testit ja protokollat vaiheittain, jolloin kustannukset pysyvät vähäisinä ja saavutat projektin välitavoitteita rahoituksen osalta mutta samalla myös jokainen työvaihe perustuu aiempiin vaiheisiin. Penkkitason rajaustyö sopii hyvin vaihteluiden testaamiseen ja geometallurgiaan sekä SGS:n pilottitestaukseen.

Tyypilliseen projektin kulkuun kuuluvat seuraavat:

 • Prosessikaavio laaditaan sellaisten huolellisesti valittujen porattujen ydinkomposiittinäytteiden perusteella, jotka edustavat esiintymän tärkeimpiä malmityyppejä
 • Mineralogian huipputekniikallamme, esimerkiksi QEMSCANilla, varmistetaan, että projektin metallurgistit ymmärtävät mineraalin esiintymisen ja vapautumisen ja voivat näin optimoida piirin varhaisessa suunnitteluvaiheessa
 • Suljetun kierron testeillä osoitetaan flotaatiopiirin perusprosessikaavio
 • Pilotoinnilla osoitetaan prosessikaavio ja arvioidaan kierrätysvirtojen, vuotovirtojen ja epäpuhtauksien kasautumien vaikutus
 • Edistyneet, kinetiikkaan perustuvat tietokonesimulaatiot käyttävät tietoja, jotka on saatu pienimuotoisten testien sarjasta, prosessikaavion hienosäätämistä varten. Näin saat piirivaihtoehtoja, joiden avulla voit arvioida näkyvien pääomamenojen, toimintakulujen ja joustavuuden välisen (mukaan lukien energia- ja reagenssikulut) tasapainon aste- ja talteenottokyvyn kanssa.

Meillä on kokemusta ja laitteistoja, joita tarvitaan flotaatiokaavion täydentämiseen sakeutus-, suodatus- tai uuttotestauksilla. Olemme tehneet penkki- ja pilottilaitosten testausta tuhansissa flotaatioprojekteissa. Integroidut mineralogian palvelumme, kemianlaboratoriomme, ympäristötestauksemme ja projektien jätehuoltovalmiutemme tekevät meistä suositun yhteistyökumppanin luotettavan prosessikaavion laatimisessa.