Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Suurpainemurskaustelat (HPGR) edustavat kehittynyttä teknologiaa, jonka on osoitettu pienentävän pääoma- ja käyttökustannuksia täyden mittakaavan laitoksissa muihin hienonnustekniikoihin verrattuna.

SGS:n hienonnusasiantuntijat ovat kehittäneet yksinkertaisen testausmenetelmän, jotta tiettyjä HPGR:n käyttöön liittyviä hankaluuksia voidaan välttää.

HPGR-laitteita on käytetty useita vuosia, ja ne ovat muuttumassa entistä tärkeämmiksi energiatehokkaana vaihtoehtona tavanomaisille ja AG/SAG-hienonnuspiireille. Yksi HPGR:n kiinnostavista ominaisuuksista on se, että sillä voidaan tuottaa hiukkaskoon jakauma, jossa on tavanomaista suurempi määrä hienoja hiukkasia. Näin vähennetään myöhemmän vaiheen kuulamyllyn energiavaatimuksia. Tällöin vakiomuotoisia, K80-perusteisia analyysejä ei voida käyttää, jollei tarvittavia korjauksia tehdä. (Tämä on ongelma myös AG-/SAG-myllypiireissä.)

Tämä tietoihin liittyvä ongelma voidaan kiertää parhaiten käyttämällä koko piiriä pilottitasolla ja analysoimalla tiedot koko käytetyn virran (kWh/t) perusteella. Tällöin näytteen määrän on oltava reilu, ja tällaisen pilottilaitoksen käyttöön liittyvien vaikeuksien takia on vaikea saada luotettavia tuloksia.

Pienen lukitun kierron testin, esimerkiksi Bond-kuulamyllyn hiottavuustestin, käyttöä ehdotettiin vaihtoehdoksi, jolla sama tavoite saavutettaisiin valvotummin ja erityisesti pienemmällä näytteellä.

SGS on kehittänyt yksinkertaisen menetelmän, joka perustuu Polysiusin 0,25 mm:n LABWAL HPGR:ään, jossa näytteen koko on enintään 12,5 mm. Useita HPGR-testejä tehdään, jotta toimintapaineen ja kosteuspitoisuuden vaikutukset HPGR:n toimintaan voidaan arvioida ja yksikön virransyöttö tallennetaan.

Parhaiden olosuhteiden HPGR-tuotteelle tehdään vakiomuotoinen Bond-kuulamyllyn hiottavuustesti. Bond-kuulamyllyn hiottavuustestissä mitataan kovuus indeksilukuna syötteen koosta riippumatta, jolloin etua ei anneta ylimääräiselle hienoainekselle. Tämän takia indeksiluku sinänsä jätetään huomiotta analyysissä ja tulokset arvioidaan tehoasteen tai tietyn energiatarpeen mukaan.

HPGR-järjestelmän kokonaisenergiaa voidaan verrata sellaisen tavanomaisen piirin energiaan, joka perustuu tanko- ja kuulamyllyn Work Index -lukuihin ja kolmanteen hienonnusteoriaan. Energiavertailu voidaan tehdä myös AG-/SAG-myllyihin verrattuna. Tätä menetelmää on käytetty vain määritettäessä HPGR:n energiansäästömahdollisuuksia pienessä mittakaavassa.

Teemme HPGR-testausta muiden penkkitestien ja piirisimulaatioiden kanssa. Eri testimenettelyjen ja suunnittelumenetelmien käytöllä saat varman ratkaisun, jonka täsmällisyys on verraton. Ota meihin yhteyttä, niin optimoimme malmiollesi sopivan hienonnussuunnitelman.