Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n erittäin ammattimaiset ja kokeneet asiantuntijat toimittavat metallurgisten prosessien käyttöönotto- ja käynnistyspalveluja, joiden avulla saavutetaan täysi suunnittelukapasiteetti nopeasti ja tehokkaasti.

Nopeasti saavutettava 100 %:n kapasiteetti tuottaa sijoituksesta huomattavan taloudellisen tuoton ja paremman arvon.

SGS voi auttaa saavuttamaan optimaalisen suoritustehon ja talteenoton esimerkiksi seuraavilla palveluilla:

  • keskeisen henkilökunnan eli työnjohdon ja päälliköiden koulutus
  • metallurgisten prosessien auditointi ja optimointi
  • vianetsintä ja pullonkaulojen ratkaisu.

Hitaaseen käynnistykseen ja siitä johtuvaan heikkoon pääomatuottoon vaikuttavia tekijöitä ovat:

  • malmisuonen ja sen tuottaman syöttöaineen vaihtelun puutteellinen ymmärtäminen
  • kokeilulaitoksen riittämätön testaus
  • prosessikemian puutteellinen osaaminen
  • innovatiivisen teknologian heikko tuntemus
  • henkilökunnan riittämätön koulutus.

Kaikkiin näihin tekijöihin voidaan puuttua sopivin kumppanuusjärjestelyin.

SGS tarjoaa projektin teknisten riskien vähentämiseen todistetusti toimivia palveluja aina tiukasta penkkimittakaavatestauksesta tarkkuusmineralogiaan, geometallurgiaan, tietokonesimulaatioihin ja integroituihin kokeilulaitoksiin. Vaikkei SGS olisi ollut kumppanina projektissa ennen käynnistystä, voimme silti auttaa käyttöönoton ongelmissa ja vianetsinnässä käynnistyksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

SGS:llä on tarvittava osaaminen onnistuneeseen käynnistykseen ja suunnittelukapasiteetin saavuttamiseen ajallaan ja budjetin puitteissa. Asiantuntijoillamme on kattava kokemus nykypäivän metalliteollisuuden yksikkötoiminnoista ja tekniikoista. SGS:n kumppanina käynnistyksen riskejä voidaan vähentää merkittävästi.