Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Laajat tutkimukset ja aikaisen vaiheen metallurgisten testien tuloksista kehitetyt prosessikaaviot muodostavat metallurgisen ekstraktointiohjelman perusteet.

SGS on maailman johtava riippumattomien ja selkeiden laajuustutkimuspalvelujen ja prosessikaavion kehityspalvelujen toimittaja. Tarjoamme kokemuksen ja teknologian tarkkojen luotettavien tuloksien tuottamiseen; kaivosala, tekninen ala ja rahoitusala hyväksyvät ne kaikkialla maailmassa. Laajuustutkimuksien suorittamisessa huomioon otettavia päätoimintoja ovat:

 • näytteenotto ja alueen määritys
 • mineralogia
 • vakavien virheiden tunnistus
 • jauhettavuuden testaus
 • esikonsentraatio ja metallin talteenoton valintamahdollisuudet
  • flotaatio
  • painovoimainen erottaminen
  • uutto
  • hydrometallurgia
  • ympäristövaikutukset, mukaan lukien vaarojen arviointi ja happaman kiviaineen tyhjennyksen testaus.

  Tehokkailla laajuustutkimuksilla ja täydellisellä prosessikaaviolla voit:

  • tarjota luotettavia todisteita projektien kelpoisuudesta rahoittajille ja sidosryhmille
  • ymmärtää täysin malmin ominaisuudet projektin vaikuttavuuden rakentamiseksi
  • saada suurempia voittoja paremman talteenoton tai toiminnallisten säästöjen avulla
  • minimoida olemassa olevien toimintojen prosessimuutoksiin liittyvät riskit
  • vähentää ympäristökuluja asianmukaisilla suunnitteluominaisuuksilla.

  Laajuustutkimukset

  Laajuustutkimus on projektin metallurgisen arvioinnin ensimmäinen vaihe. SGS:n laajuustutkimuksen testauksesta saadut tiedot ja niihin perustuva laajuustutkimus arvioivat projektin potentiaalin ja auttavat määrittämään seuraavat vaiheet. Tutkimuksesta saadut tiedot ovat myös luotettava todiste projektin kelpoisuudesta rahoittajille ja sidosryhmille. Tarjoamme kokemuksen ja globaalin laboratorioverkon tarvitsemiesi metallurgisten testien suorittamiseen.

  Prosessikaavion laatiminen

  Kun projektisi on esikelpoisuus- tai kelpoisuusvaiheessa, käytämme laajuustestien tuloksia käsitteellisen prosessikaavion kehittämiseen.

  Prosessikaavion kehittämisessä otetaan huomioon erityiset malmin ja tuotteen ominaisuudet tehokkaimpien prosessointitapojen määrittämiseksi. Kun muutoksia on tehtävä olemassa olevaan toimintaan malmityypin, talteenottokohteiden, laitteistojen tai ympäristömääräyksien muutoksien vuoksi, SGS:n prosessikaavio yhdessä pilottilaitostestauksen kanssa voi vähentää huomattavasti taloudellisia riskejä.

  SGS tunnetaan maailmanlaajuisesti laajuustutkimuksien ja prosessikaavioiden kehityksen johtavana tarjoajana. Ota meihin nyt yhteyttä saadaksesi tietää, miten voit parantaa projektisi kelpoisuuden luotettavuutta, saavuttaa halutut käytännön ratkaisut toimintojen optimoimiseen ja aikaansaada tehokkuutta.