Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n kustannusarviopalvelut tarjoavat kaivosten ja laitosten päivityksiin, jälkiasennuksiin ja uusien kenttien kehittämiseen sekä käytettyjen laajennuksiin tarkat pääoma- ja käyttökustannusarviot, jotka rahoituslaitokset tunnistavat kaikkialla maailmassa.

Luotettavan kustannusarvion avulla voit välttää toiminnallisia ja taloudellisia riskejä rakentaessasi tai laajentaessasi metallurgista laitosta. Tarjoamme pääoma- ja käyttökustannusten arviointipalveluja projektin kehitys-, aloitus- ja toteutusvaiheessa syntyvien kulujen parempaan hallintaan ja näkyvyyteen, niin että budjetit ja rahoitus voidaan määrittää sen mukaisesti.

Ammattilaisemme tarjoavat perusteltuja pääoma- ja käyttökustannusarviointeja sekä taloudellisia analyyseja sijoituksen tuoton laskemiseksi. Prosessilaitteistojen, asennuksien, lisärakennuksien ja infrastruktuurivaatimuksien pääoma- ja käyttökustannusarviot voidaan laskea eri tarkkuuksilla vaatimuksienne mukaan. Meillä on laaja kokemus kustannusarvioista ja rahoituslaitokset tunnistavat tietomme ja tuloksemme kaikkialla maailmassa.

Tarjoamme erilaisia palveluita kustannusten, käyttö- ja pääomakulujen tarkkaan arviointiin ja ennustamiseen:

  • Tarkat laitteistoluettelot mekaanisilla, sähköisillä ja kokomäärityksillä, hevosvoimalla, määrällä ja asennuskuluilla
  • Pääoma- ja käyttökustannusten kerääminen projektitietokannoista, viitetiedostoista ja myyjien tarjouksista
  • Pääoma- ja käyttökustannusten herkkyysanalyysi, joka perustuu laitoksen kapasiteettiin, laatuun ja talteenottoon optimaalisen koon määrittämiseksi tuoton maksimointia varten
  • Taloudelliset mallit (IRR, NPV, takaisinmaksu, herkkyydet), mukaan lukien kaivostoiminnan kulut, geotekniset, mineraalin prosessointilaitoksen ja infrastruktuurin kulut

Tarjoamme kilpailuetua maailmanlaajuisella kaivosprojekteista saamallamme kokemuksella. Meillä on:

  • Vahvat maailmanlaajuiset myyntisuhteet tekniset määräykset ja toimitusajat täyttävien tarjouksien saamiseksi nopeasti.
  • Laaja vuosien kokemukseen pohjautuva laitetietokanta ja materiaalihinnat, joiden avulla varmistamme, että budjettinne perustuvat tarkkaan tietoon.
  • Paikallisen toimipaikan käyttökustannusten tuntemus, mukaan lukien työvoima- ja materiaalikustannukset eri markkina-alueilla, mikä auttaa huomioimaan alueelliset erot.
  • Taloudellisen mallin tarkkojen teho-, vesi- ja lupakulujen tärkeyden ymmärtäminen tuloksien tarkkuuden parantamiseksi.

Kustannusarviot minimoivat kulu- ja aikataulumuutoksia rakentamisen aikana. Meillä on todistettu kokemus ja maailmanlaajuinen kattavuus perustellun arvion tarjoamiseksi.

Ota yhteyttä SGS:ään varmistaaksesi, että saat oikeat neuvot siellä ja silloin, kun niitä eniten tarvitset.