Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n kehittämä EXPLOMIN™ on tavaramerkitty pakkausvalikoima, jonka avulla tuotetaan toistuvaa automatisoitua mineralogian dokumentaatiota, muunnoksia ja rakenteita tilastollisesti vankkaa vertailua varten, jota voidaan käyttää 3D-kartoitukseen ja -manipulaatioon.

EXPLOMINissä yhdistyvät mineralogia, toimialueen määrittäminen, metallurgia ja geometallurgia. EXPLOMIN on arvokas väline, koska sillä voidaan saada ja käsitellä suuria määriä erittäin yksityiskohtaisia mineralogisia tietoja tehokkaasti ja taloudellisesti.

Tämä tehokas automaattinen menettely on erityisen tehokas väline niille, jotka työskentelevät projektiensa resurssien kehittämisessä ja esisoveltuvuusvaiheissa. Menettelyt, esimerkiksi malmin vektorointi, tulevan prosessikaavion laatiminen ja geometallurgisen alueen määrittäminen, voivat tehostua merkittävästi EXPLOMINin paremman tarkkuuden ja tehokkuuden ansiosta. EXPLOMINillä voidaan jäljittää ensisijainen mineralogia ja muunnokset. Se voi tarjota sinulle tietoja seuraavista:

 • Mineraalien tunnistaminen ja modaalinen mineralogia
 • Mineraalien yhdistelmät ja raekoko ja runsaus
 • Hiukkaskoko, muototekijä
 • Kolmen metallin esiintyminen ja vapautuminen
 • Haitalliset mineraalit ja ympäristöparametrit
 • Väärävärikuvat (jpg tai bitmap) rakenteen tulkintaa varten

EXPLOMINin arvo

EXPLOMINin avulla mineralogia voidaan määrittää suoraan ja saada rakennetietoa kuvia varten. Tiedot voidaan esittää helposti graafisesti ja arvioida. Tällaisia digitaalisia tietoja voidaan käyttää moneen tarkoitukseen projektin aikana.

EXPLOMIN-tietoja voidaan käyttää seuraaviin:

 • Mineralogian määrittäminen suuresta näytemäärästä nopeasti ja tarkasti
 • Muunnosten tunnistaminen modaalisessa mineralogiassa mineraaliesiintymien läpi- tai syvyyssuunnassa tai maaperässä tai horisontteihin
 • Rakenteen vaihtelun tunnistaminen (esim. korvautumisaste) (kuvaus)
 • Näytteen kiviaineksen rakenteen tulkitseminen (petrografia) (kuvauksen muokattu lisäys)
 • Ytimen, kiviaineksen, hylkyjen tai lietteen mineralogian määrittäminen
 • Porausvälin todellisen mineralogian vertaaminen saman välin geokemiaan

EXPLOMIN-pakkaukset

EXPLOMIN-tuotteet ovat mineraloginen bulkkipalvelu. EXPLOMIN STANDARD on perusversio EXPLOMIN-tuotteesta, ja sillä saadaan vähintään EXCEL-tiedosto, joka sisältää taulukoitua numeerista tietoa. Tällä tuotteella saadaan seuraavia teknisiä sovelluksia:

 • Mineraalien tunnistaminen
 • Modaalinen mineralogia
 • Keskimääräinen raekoko
 • 3 aineen esiintyminen *
 • Kairausreiän pohjan logplot-kaavio ja geokemia
 • Kairausreiän pohjan logplot-kaavio ja kenttäparametrit (esim. raekoko, bulkkitiheys, rakennetiedot)

* Esiintyminen tarkoittaa aineen jakautumista eri mineraalifaaseihin näytteessä.

EXPLOMIN IMAGING on lisäosa EXPLOMIN-pakkaukseen. Se on toiminto, jolla voidaan luoda väärävärikarttoja valitusta näyterakenteesta raporttiin lisättäväksi. Kuvat luodaan toimitetuista ydinosuuksista tai analyysin poistoista.

EXPLOMIN IMAGING on erittäin arvokas väline kiinnostuksen kohteena olevien rakenteiden kuvalliseen esittämiseen ja tallentamiseen. EXPLOMIN IMAGINGin teknisiin lisäominaisuuksiin kuuluvat näytteiden vääräväristen kuvien luominen. Kuvat voidaan liittää EXPLOMIN STANDARDin kairausreiän pohjan logplot-kaavioon.

Mittausmenetelmät

EXPLOMIN-tiedot luodaan materiaalien kvantitatiivisella arvioinnilla pyyhkäisyelektronimikroskopian (QEMSCAN) avulla käyttäen pyyhkäisyelektronimikroskopiaa (SEM) ja energiadispersiivistä spektratekniikkaa (EDS) ytimen tai murskatun materiaalin sileisiin osuuksiin. Noin 0,5 g näytettä (ytimen kappale tai raemateriaalia) yhdistetään epoksilla kiekkoon. Näytekohtaisesti analysoidaan noin 40 000–60 000 pistettä.

Näytetyypit

EXPLOMinia voidaan käyttää porausytimen osiin, RC-poraussiruihin, kanava- tai kaivunäytteiden kivensiruihin, geokemiallisiin hylkyihin tai geokemialliseen lietteeseen. EXPLOMINia käytetään "koko kiven" näytteisiin. Siinä ei käytetä seulontaa, mineraalien erotusta tai kokoluokitusta.

EXPLOMIN on arvokas väline, koska sillä saadaan objektiivista mineralogista tietoa tehokkaasti ja taloudellisesti. EXPLOMINin tukena on SGS:n 50 vuoden kokemus prosessimineralogiasta.

EXPLOMIN on välineesi mineralogian ja kohdealueen määrittelyyn. Tämä tehokas automatisoitu menettely, jolla voidaan saada ja käsitellä suuria määriä mineralogisia tietoja, on SGS:n kehittämä kilpailuetusi maksimoimiseksi.