Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS on tukena kansainväliselle timantinetsintäyhteisölle palveluissa etsinnästä arviointivaiheeseen.

Emäksisen fuusion laboratorio otettiin käyttöön 1990-luvun alkupuolella, minkä jälkeen olemme kehittäneet ja laajentaneet sitä jatkuvasti, joten se soveltuu nimenomaisesti timanttien ja indikaattorimineraalien erottamiseen.

Makro- ja mikrotimanttien talteenotto tehdään etsintävaiheen (paljastumat, porausydin) ja arviontivaiheen (pieni irtotuote ja irtotuote) näytteille kulutusjauhamisella ja emäksisellä liottamisella.

Pienin suositeltava näytekoko on 24 kg näyte- tai kivityyppiä kohden. 5–8 kg:n näytealikvootit liuotetaan sulaan kaustiseen soodaan ruostumattomasta teräksestä tehdyissä fuusioastioissa, joita kuumennetaan uuneissa 500–600 celsiusasteeseen. Sula sekoitus kaadetaan 0,105 mm:n seuloihin ja jäännös pestään ja käsitellään hapolla, jolloin jäljelle jää vähän rikastetta, josta timantit kerätään. Mikrotimanttien määrät ja painot ilmoitetaan kokoluokkakohtaisesti käyttämällä neliöjuuri 2:n etenemistä neliösilmäiseten seulojen kokoluokissa 0,105 mm:stä alkaen CIM:n (kaivostoiminnasta ja metallurgiasta vastaava Kanadan laitos) ohjeiden mukaisesti. Yksittäiset kivet mitataan (X-, Y-, Z-mitat) ja kuvataan värin, kirkkauden, prosentuaalisen säilymisen ja kiven morfologian osalta.

SGS:n suorittama emäksinen fuusio on yksi menetelmistä, jotka kuuluvat ISO/IEC 17025:n mukaiseen SGS:n akkreditoinnin pätevyysalaan, joka esitetään Kanadan standardointikomitean verkkosivulla. Laadunvarmistukseen sisältyvät myös tavalliset toimintamenetelmät koko prosessille sekä henkilökunnan koulutuksen ja valvonnan protokollat. ONLINE LIMS -järjestelmää käytetään tarkoissa työlistoissa sekä erien ja näytteiden seurannassa, myös kaikkien kyseisen näytteen tuotteiden painoissa ja merkinnöissä.

Laadunvalvontaan kuuluvat seuraavat:

  • Näytteen väkevöinti synteettisellä SG 3.52 -timantilla
  • Tasapaino- ja seulontakalibrointi
  • Laadunvalvonnan uudelleenlajittelu puolelle näytteistä

Kun sinun on oltava varma timanttipitoisen kiviaineksesi taloudellisesta potentiaalista, luota SGS:n timanttiasiantuntijoihin luotettavassa, riippumattomassa ja perusteellisessa arviossa.