Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n tarkkuusmineralogiapalvelut tarjoavat laajan valikoiman sovelluksia yritysten ympäristöstrategioiden tarpeisiin. SGS painottaa proaktiivisia toimia takaamaan valvontajärjestelmien turvallisuus ja laatu työpaikalla tai työmaalla. Niiden saavuttamiseksi toimitamme luonnollisissa ja teollisissa olosuhteissa mineraalien ja faasien tunnistus- ja kutouspalveluja seuraaviin tarkoituksiin:

 • mahdollisen kontaminaation ja sen asteen määrittäminen
 • mahdollisten kontaminaatio-ongelmien arviointi ja korjaaminen
 • tehokkaiden ja keskitettyjen korjaussuunnitelmien, myös tuotteiden ja jätteiden käsittelyn ja prosessoinnin, kehittäminen
 • ympäristön epäilyttävien faasien tai mineraalien uudelleenjakautumista ohjaavien toimien tehokkuuden varmistaminen.

SGS:n asiantuntemus kattaa seuraavat osa-alueet:

 • mineraalin tai faasin tunnistus ja määritys (esiintymismuoto)
 • etsintä- ja analysointistrategiat
 • happaman valuman arvioinnit
 • maaperän, sedimentin tai jätteiden saasteiden kartoitus
 • maaperän ennallistaminen
 • pölyhiukkasten koostumuksen ja koon analyysit
 • työhygieniset silikaatti- ja asbestitestaukset
 • oikeustekninen mineralogia ja määritys
 • digitaalikuvantaminen siihen liittyvin mikrokemiallisin analyysien tai ilman niitä.

Tätä laajaa sovellusvalikoimaa voidaan käyttää seuraaviin:

 • kivet, malmit ja prosessointituotteet
 • maaperä ja muut luonnolliset pintamateriaalit
 • kaivosjäte ja hylkykivi
 • teollisuustuotteet ja -jätteet
 • karstat ja kuonat
 • pöly, suodatinsakka ja lentotuhka
 • jäämät, sakat ja saostumat
 • metallit ja seokset (esim. rakennus- ja teollisuusmateriaalit).

SGS on tarkkuusmineralogian alan johtaja teollisuussektoreilla, jotka tarvitsevat tarkkaa materiaalien, tuotteiden tai jäämien määritystä. SGS:n mineralogian asiantuntijat takaavat tuotteen laadun ja tuottavat kaikissa projektin vaiheissa huomattavaa tulkinta-arvoa. Minimoi riskit ja tunne päästöt.