Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Tarkkuusmineralogia mineraalien kvantitatiivista asiantuntijatutkimusta automaattitekniikoilla.

SGS on johtava kattavan ja automatisoidun tarkkuusmineralogian tarjoaja maailmanlaajuiselle mineraaliteollisuudelle ja muille toimialoille, joilla tarvitaan tarkkoja materiaalin, tuotteen tai jäämien analyysejä.

Kumppanuus SGS:n kanssa tuo muun muassa seuraavat tärkeät edut:

 • monia hyödykkeitä koskeva laaja ja perusteellinen asiantuntemus
 • kattava valikoima huippumoderneja laitteita, muun muassa QEMSCAN®, TIMA-X, röntgendiffraktio (XRD), skannaava elektronimikroskooppi (SEM) ja elektronimikrosondi
 • laaja valikoima edistyneitä mineralogisia tekniikoita, joiden avulla saadaan tarkoitukseen sopivia ratkaisuja ja tietoja.

SGS:llä on teollisuudenalasta ja sovelluksesta riippumatta sovelletun mineralogian asiantuntemus ja laitteet lisäarvon tuottamiseen projektille. Todistetusti toimiviin ratkaisuihimme kuuluvat:

 • etsintänäytteiden käsittely 
 • tunnistaminen ja kemia
 • hiukkaskartoitus
 • prosessimineralogia
 • ympäristömineralogia
 • hiilen petrografia.

Tarkkuusmineralogian tietoja voidaan vertailla kvantitatiivisesti muiden testien tuottamiin samankaltaisiin tietoihin. Tietojen tulkinta ja käyttö voi myös tuoda merkittävää lisäarvoa moniin sovelluksiin. SGS:llä on vaadittava tekninen asiantuntemus ja kokemus seuraaviin tarkoituksiin:

 • tehokkaan tarkkuusmineralogisen ohjelman suunnittelu
 • tarkoitukseen sopivien tietojen hankkiminen laitteiden tehokkaalla käytöllä
 • saatujen suurten tietomäärien tulkinta
 • johtopäätösten soveltaminen projektiin seuraavaksi tarvittavien vaiheiden määrittelemiseksi.

SGS:n asiantuntijat käyttävät tilastollisesti robustia tarkkuusmineralogiaa, joka määrittää nopeasti ja puolueettomasti muun muassa seuraavat parametrit:

 • mineraalien runsaus
 • kemia
 • raekoko
 • rakenne
 • käyttäytyminen
 • assosiaatio
 • vapautuminen. 

SGS käyttää yli 50 vuoden mineralogisella kokemuksella tarkkuusmineralogiaa projektille lisäarvoa tuottavana, todistetusti toimivana työkaluna seuraaviin kohteisiin:

 • MineraalitasapainotTarkkuusmineralogia tasapainottaa näytteen tai prosessin mineraalit samalla tavalla kuin määritystietojen avulla tasapainotetaan näytteen tai prosessin elementit. Siten tarkkuusmineralogia onkin ainoa kvantitatiivinen keino arvioida pätevästi prosessin toiminta mineralogiselta kannalta.
 • Vertailu Näytteitä voidaan vertailla tarkkuusmineralogian avulla, ja niitä voidaan yhdistää vastaaviin aiemmin testattujen näytteiden tunnettuihin parametreihin.
 • Ennustaminen Kun vastaavuussuhteita löydetään, tarkkuusmineralogian avulla voidaan ennustaa uuden näytteen käsittelyssä esiin tulevia seikkoja ja siten helpottaa tulevia testejä.

Tekniikat, kuten QEMSCAN, TIMA-X, elektronimikrosondi, kuva-analyysi ja kvantitatiivinen XRD, ovat vain työkaluja. Tarkkuusmineralogia on niiden tuote. SGS:n maailmanluokan mineralogia-asiantuntijoiden tiimi takaa laatutuotteen ja tuottaa merkittävää tulkinta-arvoa tarkkuusmineralogian tuotteen lisäksi projektin kaikissa vaiheissa. SGS käyttää tarkkuusmineralogiaa antamaan merkittävän panoksen strategisiin päätöksiin, jotka tuottavat yritykselle tarvittavan kilpailuedun.