Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Geometallurgia yhdistää geologian, kaivoksen, metallurgian, ympäristön ja talouden tiedot maksimoidakseen malmisuonen tuottoarvon ja minimoidakseen samalla tekniset ja toiminnalliset riskit.

SGS:n geometallurginen viitekehys:

  • auttaa määrittämään optimaalisen metallurgisen talteenottoprosessikaavion kaivoksen elinkaaren ajalle perustuen malmisuonen dokumentoituihin geologisiin, mineralogisiin, rakenteellisiin ja metallurgisiin ominaisuuksiin
  • käyttää huippumoderneja menetelmiä, jotka huomioivat malmisuonen erityisominaisuudet

kvantifioi geometallurgisesti malmisuonen vaihtelevuuden prosessiparametrien suhteen, esimerkiksi malmin kovuuden, flotaation, uuttovasteen ja ympäristövaikutukset. Tietoja sovelletaan sitten varannon lohkomalliin tai kaivossuunnitelmaan, yleensä geostatistiikan avulla. Sen jälkeen geometallurgisilla matemaattisilla malleilla, esimerkiksi CEET- ja FLEET-työkaluilla, voidaan laatia taloudelliset parametrit, kuten tuotto, jauhatuskoko, aste ja talteenotto. Parametrit voidaan palauttaa lohkomalliin ja kaivossuunnitelmaan jatkotoimia varten. Skenaarioita voidaan kehittää ja vertailla toiminnallisten skenaarioiden, esimerkiksi kaivosstrategian, energiankulutuksen, pääomatarpeiden, hiilijalanjäljen, vertailemiseksi ja optimoimiseksi.

Se voidaan tehdä toteuttamalla SGS:n geometallurgisen viitekehyksen kuusi vaihetta.

Vaihe 1 – moniulotteinen aluemäärittely:Määritellään alueet, joilla on samanlaiset geologiset, geokemialliset, geofysikaaliset, geotekniset, mineralogiset ja rakenteelliset ominaisuudet kuin malmisuonella. Määrittely huomioi porausreiän etsintään ja varannon geokemialliseen tietokantaan liittyvät kattavat tiedot.

Vaihe 2 – näytteen valinta: Valitaan näytteet malmisuonen erilaisista osista antamaan edustavat materiaalit mineralogisiin, metallurgisiin ja ympäristötesteihin.

Vaihe 3 – parametrien määritys: Määritetään testisarja, joka tarvitaan prosessikaavion ja ympäristötestauksen teknisten parametrien luomiseen.

Vaihe 4 – moniulotteinen mallimääritys: Määritetään moniulotteiset suhteet, jotka yhdistävät esimerkiksi geokemialliset, mineralogiset ja rakenteelliset ominaisuudet jauhatettavuuden, flotaatioon ja uutettavuuden prosessiparametreihin.

Vaihe 5 – moniulotteisen aluemallin luominen: Käytetään geostatistisia menetelmiä täyttämään lohkomallin alueet geologisin, geokemiallisin, geofysikaalisin, geoteknisin, mineralogisin ja rakenteellisin parametrein, jotka on joko määritetty testein tai johdettu testituloksista.

Vaihe 6 – yhteinen kaivos- ja mineraaliprosessin optimointi: Optimoidaan geologian, kaivoksen, mineraalinkäsittelyn, ympäristön, markkinoinnin, talouden ja yrityksen strategiat maksimoimaan projektiarvo ja samalla minimoimaan riskit ja monet epävarmuuksien syyt.

Geometallurgia vähentää alueellisen epävarmuuden vaikutusta kaivossuunnitteluun, koska se dokumentoi varannon vaihtelevuuden. SGS:n geometallurgisen viitekehyksen soveltaminen:

  • vähentää projektiriskiä
  • optimoi kaivosresurssit
  • nostaa laitoksen suorituskykyä
  • maksimoi tuottoarvon.

SGS on geometallurgian alan markkinajohtaja. Tekniset asiantuntijamme ovat vuosien ajan aktiivisesti kehittäneet ja käyttäneet geometallurgiaa projektinkehityksessä. Olemme käyttäneet geometallurgista viitekehystä tukemaan satoja projekteja suurissa ja pienissä yrityksissä ympäri maailmaa. SGS:n yhteistyökumppanina voit hyödyntää asiantuntemustamme ja vähentää teknisiä riskejä.