Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Geometallurgia yhdistää geologian, kaivoksen, metallurgian, ympäristön ja talouden tiedot maksimoidakseen malmisuonen tuottoarvon ja minimoidakseen samalla tekniset ja toiminnalliset riskit.

SGS:llä on laajasti todistettua kokemusta geometallurgiasta, ja se voi:

  • suositella parhaat tavat malmisuonen hallintaan ja näytteenottoon
  • määritellä malmin testaamalla tekniset parametrit, myös tarkkuusmineralogian tuottamat
  • jakaa testitiedot tilastollisesti koko varannolle
  • mallintaa suunnitellun metallurgisen prosessikaavion
  • luoda suunnittelurajoitukset
  • suunnitella ja optimoida metallurgisen infrastruktuurin
  • tehdä virran- ja vedenkulutuslaskelman kaivoksen elinkaaren ajalle
  • simuloida ja mallintaa toiminnot
  • tehdä tuotantovaihtelu- ja tuoteaste-ennusteet.

Geologisten, metallurgisten, mineralogisten ja ympäristötietojen yhdistämisellä SGS:n geometallurginen menetelmä liittää mineralogisen vaihtelevuuden ja esiintymien kutouksen 3D-lohkomalliin. Sen jälkeen tiedot liitetään tuotanto-, käyttökustannus- ja pääomakustannusvaatimuksiin sekä kuluihin. Näin SGS voi ottaa projektikaaviossa huomioon malmin vaihtelevuuden, infrastruktuurin suunnittelun sekä tuotanto- ja laatuennusteet kaivoksen elinkaaren aikana. Jauhatuksen ja laitoksen downstream-toiminnan infrastruktuuri voidaan siten optimoida huomioimaan malmin vaihtelevuus. Näin välttämätön pääoma- ja käyttöinfrastruktuuri optimoidaan proaktiivisesti.

SGS on vienyt läpi satoja geometallurgian projekteja ympäri maailmaa vuodesta 1999 lähtien, joten sillä on laaja kokemus kaikista geometallurgian osa-alueista. SGS:n geometallurgiset ratkaisut auttavat hallitsemaan kaivostoimintoihin sisältyviä riskejä oltaessa tekemisissä yhä kompleksisempien ja matala-asteisempien varantojen kanssa. Yhdistämällä ennen erillisinä käsitellyt tiedot voimme auttaa tekemään parempia päätöksiä ja vähentämään teknisiä riskejä kaikissa projektin vaiheissa etsinnästä tuotantoon.