Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n asiantuntijat luovat suunnittelutiedot reologian ja neste-kiinteäerotustestien pohjalta huippumoderneilla testilaitteilla ja menetelmillä.

Mallinnamme tiedot tunnistamaan tehokkaimat pumppaus- ja virtausrajoitukset, jotta päälaitteet, kuten pumput, voidaan mitoittaa oikein. Tällainen tutkimus on olennainen osa testausohjelmia useimmilla prosessiteollisuuden aloilla. Sen suunnittelu ja toteutus ajallaan on tärkeää, koska virtauskäyttäytyminen ja pumpattavuus vaikuttavat seuraaviin:

 • lietteen (syötön, konsentraatin tai jätteen) liikkuminen laitoksen läpi, jätealueelle tai satamaan kuljetusta varten
 • energiaan ja aineensiirtoon perustuvat yksikkötoiminnot, kuten pumppaus 
 • prosessit, joissa nesteitä erotetaan fysikaalisesti kiinteistä aineista (laskeutus, sakeutus ja suodatus) 
 • prosessit, joissa kiinteitä aineita erotetaan kiinteistä aineista (seulonta ja syklonointi).

Kattavan mineraalien ja metallurgisten materiaalien reologisen tietokannan ansiosta SGS:n tietojen tulkinnalla saadaan prosessille tarkat reologiset suunnittelukriteerit.

Reologiset testit tuottavat suunnittelukriteereitä seuraaviin prosesseihin:

 • aineen- ja energiansiirtoon perustuvat prosessit
 • prosessit, joissa nesteitä erotetaan fysikaalisesti kiinteistä aineista 
 • prosessit, joissa kiinteitä aineita erotetaan kiinteistä aineista.

Näitä yksikkötoimintoja ovat:

 • jauhatus
 • pumppaus
 • adsorptio
 • kaasunsiirto
 • saostaminen
 • nesteiden ja kiinteiden aineiden erottaminen
 • seulonta
 • uutto
 • sekoittaminen
 • lämmönsiirto
 • kuivatus
 • massanvalmistus
 • syklonointi
 • kiteytys.

Reologiset tietovaatimukset muodostuvat yleisistä virtausarvioista ja yllä mainittujen prosessien suunnittelukriteerien luomisesta. Testitulokset vaikuttavat suoraan toimintojen tulokseen, koska optimoidut reologiset olosuhteet minimoivat energiankulutuksen ja pääomakustannusten mitoituksen ja jalanjäljen, jotka muodostavat suuren osan jatkuvatoimisen laitoksen käyttökustannuksista.

SGS toimittaa laadukkaita reologisia testituloksia, koska se:

 • ymmärtää reologian perusteet
 • muodostaa yksiselitteisiä testitietoja
 • tekee asiantuntijatulkintoja tuloksista.

Reologisten testien suunnittelumallinuksen avulla voidaan:

 • ymmärtää prosessin suunnittelukriteerit
 • mitoittaa laitteet (esim. pumput) oikein
 • ohjata prosessia paremmin.

SGS käyttää huippumoderneja reologisia testilaitteita ja -menetelmiä testaamaan laajasti erilaisia malmeja, jätteitä kemiallisten prosessien lietteitä. Tuotamme reologisille testeille merkittävää tulkinta-arvoa, mikä johtaa suunnittelutietoihin ja lietevirtausmalleihin, jotka parantavat yrityksen tulosta.