Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS on syaniditekniikoiden maailmanjohtaja.

Olemme kehittäneet useita tekniikoita avuksi kullan talteenotossa käytetyn syanidin käsittelyssä ja kierrätyksessä. Myös kupari voidaan ottaa talteen.

Kasvavat kustannukset ja ympäristöhuolet ovat lisänneet kiinnostusta kullankäsittelytoimintojen syanidin talteenottoon ja kierrätykseen. SART (sulfidointi, hapotus, kierrätys ja sakeutus) on teollisuudenalan vakiintunut prosessi, jonka avulla voidaan tehokkaasti käsitellä ja kierrättää syanidia noudattaen syanidin hävittämistä koskevia ympäristömääräyksiä.

SART on sovellus hyväksi havaitusta kultakaivosjätteen hapotus-, haihdutus- ja uudelleenneutralisointikäsittelystä (AVR). Se kehitettiin käsittelemään suuria kuparisyanidipitoisuuksia sisältävää kultakaivosjätettä. Syanidin talteenotolla on merkittävä vaikutus paljon syanidia kuluttavien kupari-kultamalmisuonien taloudellisuuteen, koska laitos tarvitsee tällöin vähemmän syanidia.

Kun syanidi hävitetään kullan talteenotossa, huomattava osa kokonaiskäyttökustannuksista muodostuu reagentin oston, toimittamisen ja hävittämisen kuluista ja vaaroista. Kulut voidaan kääntää uudeksi tulovirraksi, kun syanidi ja kupari kierrätetään kaivosjätteestä ja talteenotettu Cu25 myydään sivutuotteena. Samaan aikaan uuden syanidin oston ja toimittamisen säästöt parantavat tulosta. Lisäksi pienempi syanidin tarve pienentää työmaalle kuljetettavan syanidin määrää. Kokonaisuutena SART auttaa takaamaan syanidia koskevien ympäristömääräysten noudattamisen.

SART-prosessissa on neljä vaihetta:

  1. Sulfidointi – kultakaivosjätteeseen lisätään rikki-ioneja.
  2. Hapotus – liuoksen pH lasketaan noin 4,5:een. Näissä oloissa kuparisyanidikompleksi hajoaa kokonaan vapauttaen syanidin HCN-kaasuna ja muuntaen kupari mineraalikalkosiitiksi (Cu2S).
  3. Sakeutus – kalkosiitti sakeutetaan ja suodatetaan. Mineraali voidaan nyt myydä sivutuotteena.
  4. Kierrätys – kierrätetty syanidi palautetaan kullan talteenottoyksikköön käyttöä varten.

SART-prosessia on käytetty menestyksellisesti useissa täysimittaisissa kaivostoiminnoissa, ja uusia laitoksia rakennetaan parhaillaan. 

SGS on SART-prosessin alan johtaja. Toimitamme prosessikaavion kehittämisen, testauksen, kokeilulaitoksen kehittämisen ja jatkuvan tuen SART-prosessia ja muita syanidin talteenottomenetelmiä käyttävissä täysimittaisissa toiminnoissa. Ota yhteyttä ajoissa tarjous- ja suunnitteluvaiheessa, jotta voimme selvittää, voiko SART parantaa yrityksen tulosta, taata kullan talteenottotoimintojen vaatimustenmukaisuuden ja parantaa ekologista jalanjälkeä.