Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Taloushuolet ja syanidin kuljetusta ja hävittämistä koskevat uudet ympäristömääräykset ovat johtaneet lisääntyneeseen kiinnostukseen syanidin ja kuparin talteenottoa kohtaan kullan prosessitoiminnoissa.

SGS on syanidin talteenottotekniikoiden alalla maailmanjohtaja. SGS:n laboratorioissa on kehitetty syanidin talteenoton uusi, innovatiivinen Hannah-prosessi, joka vastaa näihin kysymyksiin.

Hannah-prosessi sopii erityisen hyvin kuparisyanidin talteenottoon, ja sitä voidaan soveltaa syanidin ollessa sekä liuoksena että massana. Tekniikassa käytetään vahvaa hartsia, jolla kultakaivosjätteestä erotetaan vapaat syanidiradikaalit ja metallisyanidikompleksit. Prosessilla on muun muassa seuraavat tärkeät edut:

  • vapaan syanidin ja metallisyanidikompleksien tehokas erotus kahdessa tai kolmessa adsorptiovaiheessa
  • syanidin ja perusmetallien nopea eluutio ympäristöolosuhteissa
  • eluaatin arvokkaiden sivutuotteiden, kuten kupariyhdisteiden, erotus ja talteenotto
  • huomattavat kustannussäästöt Hannah-prosessin avulla syanidi voidaan tehokkaasti kerätä liuoksesta tai massasta kustannusten jäädessä neljäosasta kuudesosaan perinteiden keräysmenetelmien kustannuksista.
  • laitoksen turvallisuuden parantaminen Syanidi kerätään suoraan uutosta kierrätykseen ilman myrkyllisen syaanivetykaasun (HCN) haihduttamista.
  • pienemmät kuljetuskustannukset ja vähäisempi päästöriski työmaalle kuljetettaessa Syanidin kerääminen säästää kuljetuskustannuksia ja pienentää ympäristöriskejä.
  • määräysten noudattaminen Syanidin keräämisen avulla voidaan noudattaa tiukkoja uusia ympäristömääräyksiä, jotka koskevat kultakaivosjätteen syanidipitoisuutta. 

Ota yhteyttä SGS:ään ajoissa kultaprojektin suunnittelu- ja tarjousvaiheessa. Tarjoamme useita syanidin talteenottoratkaisuja, jotka parantavat tulosta noudattaen samalla turvallisuus- ja ympäristömääräyksiä. Tekniset asiantuntijamme ja kemistimme voivat työskennellä yrityksen kanssa päätettäessä, onko Hannah-prosessi toimiva vaihtoehto kullankäsittelyn prosessikaaviossa.