Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Syanidipullorullatesti on alan normaalin aloitus arvioitaessa syanidiuutolla tehtävää kullan talteenottoa.

Pullorullatestissä valmisteltua malmia ravistetaan varovasti syanidiuuttoaineessa tai uutosliuoksessa. Happitasoja, emäksisyyttä, haponkulutusta ja muita parametrejä tarkkaillaan ja valvotaan tiukasti koko testin ajan. Testitulokset antavat tietoa odotetuista talteenottomääristä ja reagentin kustannuksista.

SGS on syanidiuuttotekniikoiden maailmanjohtaja. SGS:n pullorullatestin tuloksista voi päätellä tarkasti, millaisia tuloksia saadaan kokeilulaitoksesta ja lopullisesta kullan talteenotosta.

Maailmanlaajuisesti tunnustettu pullorullatestimenetelmämme noudattaa tiukasti valvottuja aika-, raekoko-, ravistus-, emäksisyys-, hapetus- ja happotasoparametrejä. Testejä tehdään 12, 24, 36 tai 48 tunnin testeinä, joista saadaan mahdollisimman tarkat tulokset. SGS:n pullorullatesti antaa runsaasti tietoa, jota tarvitaan kullan käsittelypiirin suunnitteluun ja kustannusarvioon, muun muassa:

  • talteenotetun kullan aste ja määrä
  • malmin uutettavuuden kinetiikka 
  • malmin metallurgiset vaihtelut, mukaan lukien kuparin ja muiden haponkulutukseen ja uuton tehokkuuteen vaikuttavien aineiden vaikutus
  • tarkat tiedot emäksisyydestä ja O2-tasoista
  • haponkulutusmäärät.

Kullan talteenottotoimintoihin kannattaa sisällyttää SGS:n pullorullatesti ja muut syanidiuuttotekniikat. SGS:n luotettava, puolueeton ja perusteellinen arvio tuottaa paremman tuloksen.