Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Syanidiuutto on ollut alan normaali kullan talteenottomenetelmä vuosikymmenien ajan, ja SGS on pysynyt tämän erittäin menestyneen kullan talteenottotekniikan edelläkävijänä.

Perinteisesti kullan talteenottoon syanidiuutteesta on käytetty hiiltä, mutta uusimman teknisen edistyksen myötä kullan talteenottoon on alettu käyttää erittäin toimivaa ja kustannustehokasta hartsimenetelmää. SGS osaa auttaa laatimaan kullan prosessikaavioita, jotka optimoivat kullan erotuksen ja talteenoton kohtuullisin käyttökustannuksin ja kestävän kehityksen mukaisesti. 

SGS:n projektipäälliköt työskentelevät yrityksen kanssa kehittääkseen kultatoiminnoille tehokkaan prosessikaavion. Aloitamme rajaus- tai penkkimittakaavasta, ja suunnittelemme ja esittelemme testausohjelman, joka määrittelee ja optimoi olennaiset kullan talteenottoparametrit, muun muassa mineralogian, kinetiikan ja kemialliset rajoitukset.  

Riippumatta siitä, käytetäänkö lopullisessa prosessikaaviossa hiili- vai hartsitekniikkaa, SGS:n kokoamien tietojen avulla voidaan tehdä tärkeät toiminnalliset päätökset ja toimittaa toteutettavuustutkimuksiin pääoma- ja käyttökustannustiedot.  

Hiilitekniikat kullan talteenotossa

CIP (hiilimassa) / CIL (hiiliuutto) / CIC (hiilipylväs)

SGS:n tutkijat ovat kehittäneet kustannustehokkaat ja todistetusti toimivat prosessit, ja parantavat niitä jatkuvasti. Kaikissa tekniikoissa käytetään aktiivihiiltä kullan erottamiseksi syanidiuutosliuoksesta. Hiilitalteenottojärjestelmä parantaa talteenottoa ja alentaa pääoma- ja käyttökustannuksia. Hiilitalteenottotekniikoihin kuuluvat:

 • Hiilimassa
  Malmi murskataan, jauhetaan hienoksi ja sekoitetaan syanidiuutosliuoksen kanssa lietteeksi sekoitussäiliöön. Lietteen joukkoon pannaan aktiivihiiltä, joka sitten poistetaan seulomalla kun se on täynnä eli rikastunut kullalla.

 • Hiiliuutto
  Menetelmä on hyvin samankaltainen kuin CIP-prosessi. Suurimmat erot ovat lietteen valmistamisessa ja kullan erottamisessa uutosliuoksesta. CIL-prosessissa hiili sekoitetaan massan sijasta uutosliuokseen. Järjestelmä on paljon kevyempi, eli hiili kestää huomattavasti pidemmän aikaa kuin CIP-prosessissa.

 • Hiilipylväs
  Tässä menetelmässä syanidiuutosliuos kulkee malmilla täytettyjen pylväiden läpi. Menetelmä irrottaa kultaa erittäin tehokkaasti matala-asteisesta malmista.

Hartsitekniikat kullan talteenotossa

RIL (hartsiuutto)/RIP (hartsimassa)

Viime vuosina hartsi on alkanut korvata hiiltä mieluisimpana kullan talteenottosubstraattina. SGS on näiden tekniikoiden kehityksen maailmanjohtaja. Hartsitalteenotossa käytetty menetelmä on samankaltainen kuin hiilimenetelmä, mutta aktiivihiilihiukkasten tilalla on synteettisiä pallomaisia hartsihiukkasia.  

Hartsitalteenotolla on hiilitalteenoton hyödyt ja sen lisäksi muitakin etuja:

 • Hartsihiukkasten virtausominaisuuksien ansiosta menetelmällä on mekaanisia ja teknisiä etuja hiilipylvästalteenottoon (CIC) verrattuna.
 • Synteettiset hartsihiukkaset ovat kooltaan yhdenmukaisempia kuin luonnolliset hiilihiukkaset, mikä helpottaa valvontaa adsorbenttia lisättäessä.
 • Refraktorisista tai suuria määriä savea tai orgaanisia yhdisteitä sisältävistä malmeista saadaan parempia tuloksia.

Ota yhteyttä SGS:ään ajoissa kultaprojektin suunnitteluvaiheessa. Kestävät tekniikkamme ja maailmanlaajuisesti hyväksytty tekninen osaamisemme voivat tuottaa tiedot, joita tarvitaan toimivan ja kustannustehokkaan kultatoimintojen prosessikaavion laatimiseen.