Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS on ollut syanidiuuttotekniikoidan etulinjassa vuosikymmenien ajan.

SGS:llä on laitteet ja asiantuntemus, joita tarvitaan suunniteltaessa asiakkaan kultatoiminnoille kaikkein toimivin ja kustannustehokkain syanidiuuttopiiri. Tiimiimme kuuluu maailmanluokan ammattilaisia, jotka ovat kehittäneet esimerkiksi hiilimassa (CIP)-, hiiliuutto (CIL)-, hartsimassa (RIP)- ja hartsiuuttotekniikat (RIL).

SGS on maailman johtava kullan käsittelijä. Kestävät testilaboratoriot ja kokenut henkilökunta takaavat paremman kullan talteenoton ja kaivostoiminnan paremman tuloksen.

Syanidiuutto on ollut alan perinteinen kullan käsittelymenetelmä yli sadan vuoden ajan. Syanidiuuttoprosessissa syanidiliuos eli uuttoaine suodatetaan ammeissa, pylväissä tai kasoissa pidettävän malmin läpi. Syanidi liuottaa kullan, joka poistetaan kasasta tai pylväästä. Sitten se erotetaan syanidiuuttoliuokseseta hiili- tai hartstiadsorptiolla. Kustannustehokas ja todistetusti toimivat malminerotusmenetelmä takaa monien kultamalmien parhaan erotuksen, myös matala-asteisten ja joidenkin tulenkestävien malmien.  

SGS:n ammattilaiset kehittävät syanidiuuton prosessikaavion penkki- tai laboratoriomittakaavassa syanidipullorullatestauksella, jolla arvioidaan uuttoparametrit ja optimoidaan kullan talteenotto. Testien aikana ilmastusta, emäksisyyttä, sekoitusaikaa ja raekokoa valvotaan tarkasti, ja näistä tiedoista saadaan tarkka arvio kullan talteenotosta ja haponkulutuksen määrästä. Testeillä saadaan parametrit kokeilulaitosta tai lopullisen työmaan talteenottoa varten.

SGS:n ammattilaiset käyttävät pullorullatestien tuloksia muodostaakseen asiakkaan malmille sopivimmat valmistelu- ja talteenottomenetelmät. Syanidiuuttoprosessiin kuuluu:

Amme- ja pylväsuutto

Perinteisessä syanidiuutossa malmi pidetään ammeissa tai pylväissä. Syanidiliuos suodatetaan malmin läpi, ja se liuottaa kullan, joka sitten poistetaan uuttoliuoksesta hiili- tai hartsiadsorptiolla. Raekokoa, hapen määrää ja emäksisyystasoja valvotaan tarkasti kullan parhaan talteenoton varmistamiseksi.

Kasauutto

Kasauutto helpottaa kullan erottamista tuottavalla tavalla hyvin matala-asteisesta malmista. Ennen kasauuttoa joko kaivoksen raakatuotetta tai murskattua malmia kasataan 10–20 metriä korkeiksi kasoiksi läpäisemättömälle alustalle. Kasaan ruiskutetaan laimennettua syanidiliuosta, joka suodattuu kasan läpi ja liuottaa saatavana olevan kullan. Liuoksen ohjataan sitten lampeen. Kultaa sisältävä syanidiliuos pumpataan pylväiden läpi, joihin kulta jää. Kustannustehokkaalla kasauutolla on useita etuja, esimerkiksi:

  • Hienonnuskulut pienenevät kun malmi jauhamisen sijasta ainoastaan murskataan.
  • Syanidiliuos kierrätetään kasan läpi, mikä vähentää toiminnoissa käytetyn syanidin määrää. 
  • Prosessi sopii erityisen hyvin matala-asteiselle malmille ja malmille, jolla on korkea savipitoisuus.

Kullan talteenotto

Hiili- ja hartsi-imeytys

SGS:n tutkijat ovat kehittäneet kustannustehokkaat ja todistetusti toimivat prosessit kullan talteenottamiseksi syanidiliuoksesta, ja parantavat niitä jatkuvasti. Aktiivihiili poistaa tehokkaasti kultaa syanidista, koska kulta imeytyy hiilen huokosiin. Tämä on johtanut tekniikoiden CIP (hiilimassa), CIL (hiiliuutto) ja CIC (hiilipylväs) kehittymiseen.

Viimeisimpänä SGS on johtanut kullankäsittelyalaa hartsipohjaisten tekniikoiden kehittämisessä. Niissä kulta imeytetään aktiivihiilen sijasta synteettisiin hartsihiukkasiin. Prosessi on tehokkaampi, helpompi ohjata ja robustimpi kuin hiilipohjaiset tekniikat.

Prosessin toteutustapoja ovat:

  • hiilimassa  
  • hiiliuutto
  • hiilipylväs

RIL (hartsiuutto) / RIP (hartsimassa).

Viime vuosina hartsi on alkanut korvata hiiltä faasina, johon kulta imeytetään. SGS on ollut edelläkävijä näiden tekniikoiden kehittämisessä. Hartsiin imeyttämisessä käytetty menetelmä on samanlainen kuin hiileen imeytys, mutta aktiivihiilihiukkasten tilalla on synteettisiä pallomaisia hartsihiukkasia. Menetelmällä on kullan käsittelyn kannalta useita etuja:

  • Synteettiset hartsihiukkaset ovat kooltaan yhdenmukaisempia kuin luonnolliset hiilihiukkaset, mikä helpottaa valvontaa adsorbenttia lisättäessä.
  • Tulenkestävistä tai suuria määriä savea tai orgaanisia yhdisteitä sisältävistä malmeista saadaan parempia tuloksia. 
  • Hartsihiukkaset ovat kestävämpiä eikä niitä tarvitse vaihtaa yhtä usein kuin hiiltä, mikä laskee käyttökustannuksia.

SGS:n toimiessa yhteistyökumppanina kansainvälisesti hyväksyttyine laboratorioineen ja teknisine kykyineen talteenottomäärät kasvavat ja kullan talteenottotoimintojen kasvu nousee.