Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Useimmat kaivoslait säätävät, että syanidipitoinen kaivosjäte on hapetettava ennen jätelammikkoihin laskemista. Useimmat rahoitustahot vaativat ennen sijoituksen tekemistä toimintojen prosessikaavion, jossa käytetään todistetusti toimivaa käsittelytekniikkaa.

SGS on maailmanjohtaja tekniikoissa, jotka liittyvät kaikkeen syanidin käyttöön kultatoiminnoissa, myös SO2(rikkidioksidi)-ilmaprosessiin syanidin hävittämisessä.

SGS tarjoaa useita menetelmiä syanidin hävittämiseen. SO2-ilmaprosessi on suhteellisen yksinkertainen ja aina kustannustehokas. Prosessin aikana sulfiitti-ionit reagoivat ilman hapen ja kuparikatalyytin kanssa seuraavasti:

2CN-+ Na2S2O5+ 2O2+ 2OH---> 2CNO-+ Na2SO4+ SO42-+ H2O

SO2prosessilla on useita etuja verrattuna muihin syanidin hävittämismenetelmiin, muun muassa:

  • matalat reagentin kustannukset
  • tehokas CN-hapetus WAD(heikkoon happoon liukeneva syanidi)
  • prosessissa voidaan käyttää sulfiittisuoloja ja sinkkisulfaattia.

SGS voi tarkastaa sekä erä- että kokeilulaitosmittakaavan prosessikaavion ja arvioida, onko SO2-ilmaprosessi sopiva juuri kyseiselle projektille tai kaivokselle. Erätestin avulla metallurgimme voivat valvoa huolellisesti CN-WAD-pitoisuutta ja laatia tavoiteolosuhteet (katalyytti, happi, redoksipotentiaali) jatkuvalle kokeilutestaukselle. Näillä testeillä saatuja tietoja käytetään prosessikaavion suunnitteluun ja parametrien asettamiseen, millä saadaan jätteelle hyväksyttävät syanidipitoisuudet pienimmin mahdollisin kustannuksin. Kokeilutestaus esittelee tämän tuloksen kaikille sidosryhmille.

SGS:llä on robustit tekniikat ja tekninen asiantuntemus, joilla se toimittaa yritykselle luotettavat ja tehokkaat keinot syanidin käsittelyyn kullan talteenottotoimintojen jokaiseen vaiheeseen. Ota yhteyttä SGS:ään ajoissa projektin suunnitteluvaiheessa, jotta selviää, onko SO2-ilmaprosessi paras ratkaisu syanidin hävittämiseen yrityksen toiminnoissa.