Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS on maailman johtava syanidointiteknologian tarjoaja. SGS:llä on kestävä teknologia ja hyväksytty henkilöstö, jotka takaavat asiakkaalle tehokkaan toiminnan, vaatimustenmukaisuuden ja optimaalisen kullan talteenoton tuomat hyödyt.

Arvostetut tiimimme tekevät asiakkaan kanssa suunnitelmat ja testit kaikille syanidointipiirin osille, mukaan lukien uutto, hävittäminen, talteenotto ja tarvittaessa jopa vaihtoehdot syanidille.

Syanidiuutto ja sen vaihtoehdot

Syanidiuutto on ollut alan perinteinen kullan talteenottomenetelmä yli sadan vuoden ajan. SGS:n ammattilaiset käyttävät todistetusti toimivia menetelmiä ja tekniikoita kehittäessään asiakkaalle syanidiuuton prosessikaaviota. Penkkimittakaavassa käytetään syanidipullorullia, joilla määritetään uuttoparametrit ja optimoidaan kullan talteenotto. Testeistä saaduilla tiedoilla otetaan käyttöön asiakkaalle kaikkein tehokkain syanidiprosessikaavio. SGS asiantuntemukseen kuuluvat sekä hyväksi havaitut hiilitekniikat että innovatiiviset uudet hartsipohjaiset kullan talteenottoprosessit.

Kaikilla alueilla syanidia ei saa käyttää. Tällöin SGS tarjoaa vaihtoehdoksi erittäin tehokkaiksi todistetut vaihtoehtoiset uuttotekniikat. Niihin kuuluvat bakteeriuutto ja tiosulfaattiuutto.

Syanidin talteenotto

Syanidin kulutuksen ja tiukentuneiden ympäristösäädösten vuoksi kohonneet syanidin hävittämiskustannukset ovat lisänneet mielenkiintoa syanidin talteenottotekniikoita kohtaan. Monet kullan talteenotossa toimivat sisällyttävät nyt syanidiprosessikaavioonsa syanidin talteenoton, koska:

 • jätteenkäsittelykustannuksia voidaan alentaa
 • syanidin kierrättäminen tuottaa kustannushyötyä
 • työmaalle kuljetettavan syanidin määrä ja siten päästöriski voidaan minimoida
 • syanidin talteenottoprosessin sivutuotteiden myyminen tuottaa voittoa
 • ympäristömääräyksiä on helpompi noudattaa.

SGS:n syanidin talteenottopalveluihin kuuluvat:

 • hapotus-, haihdutus- ja uudelleenneutralisointiprosessi (AVR)
 • Metallgesellschaftin luonnonvaraprosessi (MNR)
 • sulfidointi-, hapotus-, kierrätys- ja sakeutusprosessi (SART)
 • Hannah-prosessi

Syanidin hävittäminen

Syanidin hävittäminen sen kullan talteenotossa käytön jälkeen on useimpien kultatoimintojen kriittinen ympäristötoimi. SGS:llä on laaja kokemus syanidin hävittämispiirien suunnittelusta kullan talteenottoprosessikaavioihin. Asiantuntijamme työskentelevät asiakkaan kanssa valitakseen kaikkein kustannustehokkaimman ja ympäristöystävällisimmän menetelmän asiakkaan kultatoiminnoille.

SGS tarjoaa useita tiukasti valvottuja alan perinteisiä menetelmiä syanidin hävittämiseen. Metallurgimme punnitsevat lainsäädännölliset ja toiminnalliset tekijät ennen kuin suosittelevat parasta vaihtoehtoa kattavasta syanidin hävittämisvaihtoehtojen luettelosta, johon kuuluvat:

 • emäksinen klooraus
 • SO2ilmatekniikat
 • vetyperoksidiprosessi
 • Caron happomenetelmä.

SGS tarjoaa teknistä asiantuntemusta ja todistetusti toimivia, alan hyväksymiä tekniikoita, joiden avulla syanidia käsitellään turvallisesti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. SGS:n yhteistyökumppanina voit luottaa siihen, että toiminnot kasvavat luotettavalla, teknisesti järkevällä tavalla, jonka sidosryhmät hyväksyvät.