Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Vie tuotteita Norsunluurannikolle SGS:n vaatimustenmukaisuuden arviointipalveluiden avulla.

1.7.2019 alkaen kaikki Norsunluurannikolle tuotavat säätelynalaiset materiaalit ja tuotteet on arvioitava, ja niiden on täytettävä MCAPPME:n vaatimustenmukaisuusohjelman (VOC) vaatimukset. Tämä tarkoittaa, että kaikki Norsunluurannikolle aiotut tuotteet täytyy arvioida ja niille täytyy myöntää vaatimustenmukaisuustodistus.

Tarjoamme sertifiointitavasta riippuen yhden tai useita seuraavista palveluista:

  • Fyysinen tarkastus ennen toimitusta
  • Näytteenotto, testaukset ja analyysit akkreditoiduissa tai muissa laboratorioissa, mukaan lukien valmistajan oma laboratorio
  • Tuotteiden valmistusprosessien auditointi
  • Asiakirjojen tarkastus sekä vaatimustenmukaisuuden arvioiminen sovellettavien standardien osalta

Vaatimustenmukaisuuden varmistamisohjelman avulla Norsunluurannikko haluaa suojella paikallisia kuluttajia varmistamalla, että kaikki maahan tuotavat säännellyt tuotteet ja materiaalit täyttävät standardien ja teknisten säännösten vaatimukset.

Maailman johtavana tarkastus-, testaus- ja verifiointiyrityksenä SGS tarjoaa käyttöösi laajan kokemuksen vaatimustenmukaisuuden arviointiohjelmien hallinnasta ympäri maailmaa, maailmanlaajuisen verkoston ja erityisesti tähän tarkoitukseen omistetun ohjelmistoalustan. Tarjoamme vientiyrityksille tehokkaita ja kattavia ratkaisuja sen varmistamiseksi, että toimitukset vastaavat Norsunluurannikon vaatimuksia.