Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Tarkat resurssiarviot ovat erittäin tärkeitä etsintäprojektisi menestyksen kannalta.

SGS tunnetaan maailman johtavana toimijana malmioiden mallintamisen, lohkomallintamisen, geometallurgian ja geostatistisen analyysin alalla Näistä toimista saaduilla tiedoilla saat tarkan arvion projektisi varoista ja resursseista.

SGS:n ammattilaiset tekevät geotilastotietoanalyysejä ja lohkomallinnuksia malmion malminnuksesta määritettyjen tietojen perusteella. Geologian ammattilaisemme toimivat pätevinä henkilöinä tai toimivaltaisina henkilöinä ja voivat laatia raportteja NI 43-101:n ja JORC:n mukaisesti.

Lohkomallinnus

Yleensä ensimmäinen vaihe on valmistaa kokoelma porausreikäosuuksia porausreikätietokannasta. Näitä osuuksia käytetään projektitietojen vahvistamiseen, minkä jälkeen määritetään tulkitut geologiset rajat eri malmi- ja kivityypeille. Seuraavassa vaiheessa kyseiset geologiset alueet jaetaan lohkoihin ja kunkin lohkon tilavuus ja asteet. Lohkojen muoto ja arviointimenetelmät vaihtelevat projektisi erityisvaatimuksien mukaan.

Geostatistiikka-analyysi

Geostatistiikka-analyysistä saadut tiedot ovat perustietoja malmiresurssien laskelmissa ja asteiden valvonnassa. Analyysi alkaa malmiomallinnuksella laadittujen tietojen tutkimuksella. Tällöin me:

  • Kokoamme porausreikien näytteet standardoiduin pituusvälein
  • Tutkimme yhdistettyjen luokkien histogrammit ja korrelaatiokaaviot
  • Laskemme 2D- tai 3D-variogrammit
  • Suoritamme ehdollisen simulaation tai kriging-menetelmän

Saatuja tietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

  • Raja-arvon määrittäminen jalometalliesiintymissä, joissa vieraita havaintoja
  • Resurssiarvioiden täsmällisyyden asettaminen ja parantaminen täyttöporauksella mahdollisuuksien mukaan
  • Eri näytetietojen yhdistäminen (porausreikä vs. kanava tai lieju) lohkoasteen interpoloinnissa

Lisätietoja SGS:n malmion mallinnuksesta ja resurssien arvioinnista: Malmion mallinnus ja resurssien arviointi.