Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Malmisuonen koon ja ulottuvuuden tarkka arviointi ja määrittäminen on ensiarvoisen tärkeää menestyvälle mineraalien etsintäohjelmalle.

SGS yhdistää geologian, tilastotieteen ja kansainvälisesti hyväksytyt etsintäkäytännöt tuottaakseen yritykselle tarkasti ja ajallaan seuraavat palvelut:

 • malmisuonen mallinnus
 • varannon arviointi 
 • malmivarannon määrittäminen 
 • geostatistinen analyysi.

Puolueeton ja läpinäkyvä reservin ja varannon arviointi- ja määrittämispalvelu tuo SGS:n asiakkaille kilpailuedun.  

SGS varmistaa, että varannon arvioinnit ovat täsmällisiä sekä puolueettomasti ja läpinäkyvästi toteutettuja. Mallinnus-, arviointi- ja määritysraporttimme toteuttavat pätevöidyt työntekijät, mikä takaa tulosten noudattavan National Instrument 43-101- ja JORC-luokituksia sekä muita sovellettavia säännöstöjä. 

Malmisuonen mallinnus

Malmisuonen mallinnus on kaivossuunnittelun geologinen perusta. SGS:n geologit ja insinöörit auttavat kehittämään projektille sopivat mallinnusohjelmat. Näillä ammattilaisilla on laajasti kokemusta mallien ja arviointimenetelmien kehittämisestä. He hallitsevat SETCAD-, POLYCAD- ja BLKCAD-ohjelmat sekä muut ohjelmat, joilla tuotetaan täsmällinen ja kattava malli tai arvio malmivarannosta. 

Tietokonemallinnusprojekti alkaa nykyisen porausreiän ja pinnanpäällisten tai -alaisten tietojen kriittisellä tarkastelulla sekä nykyisten geologisten tulkintojen kartoilla ja suunnitelmilla.

Sitten luodaan porausreiän tai näytteen tietokannat tuottamaan määrällistä ja laadullista tietoa, jota tarvitaan varantomallin rakentamiseen. Valmiille mallille voimme toimittaa seuraavat ammattimaiset palvelut:

 • tietokonepohjainen 3D-malmisuonimallinnus
 • osakohtainen, pitkittäinen, 3D- tai monijuonteinen mallinnus
 • variografinen analyysi komposiitin tilallisesta jatkumosta
 • geostatistinen analyysi ja lohkomallinnus.

Malmisuonimallinnuksesta saatua tietoa käytetään geostatistiseen analyysiin ja lohkomallinnukseen. SGS:n lohkomallinnus arvioi malmin tonnimäärän ja asteen virtuaalisina lohkoina. Lisätietoa geostatistisesta analyysistä ja lohkomallinnuksesta saat seuraavista osioista:

 • Geostatistinen analyysi ja lohkomallinnus
 • Varannon arviointi ja luokitus
 • Geometallurgia

Ammattimainen henkilökuntamme käyttää malmisuonimallinnuksella kerättyjä tietoja tarkkojen arvioiden ja luokitusten tuottamiseen etsintäpaikan varannosta. Lisätietoja varannon arvioinnista ja luokituksesta saat seuraavista osioista: Varannon arviointi ja luokitus