Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Liikkuvat metalli-ionit (MMI) on hyväksi havaittu geokemiallinen tutkimusmenetelmä, jonka avulla löydetään syvällä sijaitsevia malmiesiintymiä.

MMI-tutkimuksista on hyötyä kaikissa etsinnöissä. Niitä suositellaan erityisesti alueilla, joille ainesta tiedetään kulkeutuneen muualta.

Ennen MMI™-tutkimusprojektin aloittamista on tärkeää testata MMI-tekniikka, jotta varmistetaan ihanteellinen näytteenotto ja koetulokset. Oikein laadittu esitutkimus tehdään yleensä pienessä mittakaavassa tunnetulla mineraalialueella, jotta saadaan vahvat signaalit. Tällainen tutkimus osoittaa MMI:n käyttökelpoisuuden tietyllä alueella ja auttaa valitsemaan ihanteelliset tutkimusparametrit, varsinkin näytteenottosyvyyden.

MMI-esitutkimus koostuu yhdestä tietyn kohteen leikkauksesta. Näytteitä otetaan tiheästi. Jokaisesta näytekaivannosta otetaan useita näytteitä. Tutkimuksen perussyitä:

  • Mineraalien tunnistamiseksi riittävän tiheän alueen tunnistaminen
  • Niiden alkuaineiden tunnistaminen, jotka osoittavat mineraalialueen
  • Riittävän syvyyden määrittäminen elävän orgaanisen aineksen alapuolelta näytteiden keräämiseksi
  • Sen arvioiminen, tarvitaanko kattavaa MMI-tutkimusta
  • Alkuaineiden valitseminen supistettua MMI-M-pakettia varten tai kattavan MMI-pakkauksen tarpeen määrittäminen

Seuraavia ohjeita on noudatettava, jotta esitutkimus onnistuu:

  • Näytteitä on otettava 15 - 25 metrin välein ja alle 15 metrin välein suoraan mineraalikohdealueen yläpuolelta.
  • Näytteitä on otettava kohteen keskustan yläpuolelta ja takaa, jotta mineraalialueen pystysuuntainen seinämä ja alaosa tai sen reunat saadaan mukaan.
  • Näytteiden ottamista on jatkettava ainakin 150 metrin päähän mineraalialueesta, jotta MMI-tausta-arvot saadaan selville.
  • Näytteenottopaikkoja tulee olla vähintään 25. Vähintään kolmen niistä tulee olla kohteen yläpuolella, jotta kattavuus on riittävä.
  • Kaikkien näytteenottopaikkojen tulee kattaa maaperäprofiili ainakin 40 cm:n matkalta.

Näytteenottopaikkojen välinen etäisyys määräytyy mineraaliesiintymän tyypin ja koon mukaan. Esimerkiksi siirroksessa sijaitseva kultaesiintymä vaatii lyhyempiä näytteenottoetäisyyksiä kuin porfyyrinen kupariesiintymä.

Oikea näytteenotto on tärkeää MMI-esitutkimuksen onnistumisen kannalta. SGS:n asiantuntijat opastavat vuosien aikana saamansa kokemukseen pohjalta, jotta näytteet otetaan oikein.

MMI-esitutkimus varmistaa, että geokemiallinen MMI-tutkimus tehdään oikein, jotta se onnistuu. MMI-esitutkimuksen tuottamat tiedot ilmoitetaan miljardisosina, joten tarkkojen toistettavien tietojen saaminen edellyttää oikeita menetelmiä ja puhtautta. Kun esitutkimus tehdään oikein, se varmistaa, että SGS:n tekemä täysimittainen MMI-tutkimus optimoidaan.

SGS tunnetaan maailman johtavasta analyysien tarkkuudesta. Teemme kanssasi yhteistyötä, jotta tutkimus tehdään luotettavimpien MMI-tulosten saamiseksi. Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää.