Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Kansainväliset laboratorioiden laatupalveluohjelmat (LQSi) toimivat riippumattomina laadunvalvontatyökaluina kansainväliselle SGS:n analyysilaboratorioverkostolle ja useiden asiakkaiden laboratorioille.

LQSi tarjoaa esimerkiksi seuraavia mukautettuja valvontapalveluita tarkastajille, laboratorioille ja organisaatioille:

 • Mukautetut pätevyyden testiohjelmat (PTP)
 • Kiinteiden hiukkasista koostuvien materiaalien homogenisointi, sekoittaminen ja pakkaaminen
 • Menetelmien ja osaamisen kehityspalvelut
 • Yhteistyöohjelmat
 • Analyysien sertifiointiohjelmat

Asiakaskohtainen PTP

LQSi:stä on hyötyä kehitettäessä ohjelmia tarpeisiisi. Tietojasi käsitellään tietysti täysin luottamuksellisina. Palvelumme:

 • Näytteesi ottaminen osaksi LQSi PTP -ohjelmaa
 • Materiaalisi ominaisuuksien perusteellinen tunnistaminen
 • Omissa tiloissa otettujen vertailunäytteiden tutkiminen
 • Omien laboratorioidesi ottaminen mukaan LQSi PTP -ohjelmaan
 • PTP-ohjelmien kehittäminen asiakkaan määritysten mukaan
 • Referenssimateriaalien kehittäminen tarpeisiisi esimerkiksi laadunvalvontaa varten tai toissijaisiksi referenssimateriaaleiksi tiettyjä referenssilaboratorioita tai menetelmiä varten

Kiinteiden hiukkasista koostuvien materiaalien homogenisointi, sekoittaminen ja pakkaaminen

Voimme yhdessä tuottaa homogeenisiä materiaaleja laadunvalvontaa varten tai referenssimateriaaleina käytettäviksi. LQSi toimii kansallisten mittausviranomaisten ja mittauslaitevalmistajien alihankkijana kehitettäessä luotettavia sertifioituja referenssimateriaaleja (CRM).

Menetelmien ja osaamisen kehityspalvelut

Jos laboratoriosi haluaa osoittaa teknisen osaamisensa, LQSI voi toimittaa näytteitä, joiden konsentraatiot tunnetaan. Niiden avulla voidaan kehittää uusia menetelmiä, mittauslaitteita tai analyysejä tai osoittaa niiden hallinta.

Sarjaan kuuluu kolmenlaisia näytetyyppejä:

 • Tyyppi 1: laboratorio saa referenssiarvot ja näytteet.
 • Tyyppi 2: laboratorio saa referenssiarvot vasta kun tulokset on lähtetty LGSi-arviointiin.
 • Tyyppi 3: laboratorio osallistuu LQSi PTP -ohjelmaan.

LQSi voi auttaa laboratoriotasi täyttämään kansainvälisten, kansallisten ja toimialojen standardointiorganisaatioiden laatimien laboratorioiden laadunvalvontajärjestelmien asettamat yhä tiukemmat vaatimukset. Ota meihin yhteys.