Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Kansainväliset laboratorioiden laatupalveluohjelmat (LQSi) toimivat laadunvalvontatyökaluina kansainväliselle SGS:n analyysilaboratorioverkostolle ja useiden asiakkaiden laboratorioille.

LQSi sisältää laajan valikoiman erityisiä mineraalipätevyyden testaamisohjelmia (PTP) sekä tuottavuutta parantavia ja mukautettuja palveluita. Laboratoriot, laboratoroidensa pätevyyden todistamista haluavat organisaatiot sekä yksiköt ja ryhmät, jotka auditoivat ja haluavat varmistaa laboratoriokokeiden toisiaanvastaavuuden, käyttävät näitä palveluita.

LQSi sisältää yleensä pätevyyden testaamisohjelmat (PTP), joiden avulla tarkkuus arvoidaan puolueettomasti. LQSi tarjoaa seuraavia PTP-ohjelmia:

 • Energiamineraalit
 • Rauta ja teräs
 • Koksin reaktivisuusindeksi (CRI) ja koksin vahvuus reaktion jälkeen (CSR)
 • Biopolttoaineet
 • Teollisuusmineraalit
 • Kulta
 • Perusmetallit
 • Muut kuin ferriset konsentraatit
 • Malmit, konsentraatit ja rautaseokset
 • Rikki
 • Lannoitteet (urea ja kali)

Muita LQSi-laadunvarmistuspalveluita:

 • Mukautettuja laadunvalvontapalveluita tarkastajille, laboratorioille ja organisaatioille
 • Sertifioituja referenssimateriaaleja menetelmien validoimiseksi ja mittalaitteiden kalibroinnin tarkistamiseksi
 • Auditointipalvelut, sokkotutkimukset ja vastaavat tutkimuspalvelut

LQSi varmistaa tietojen luottamuksellisuuden. Vain valtuutetut henkilöt saavat tuotantolaitoksesi tiedot käyttöönsä. Ne suojataan salasanalla.

LQSi:n PTP-ohjelmat on hyväksytty jo 40 vuoden ajan. Niiden osallistujamäärät ja parametrit sekä niiden kattamien hyödykkeiden määrät kasvavat jatkuvasti. Investoimme runsaasti teknisiin asiantuntijoihimme, laitteisiin ja ohjelmistoihin, jotta palvelumme ovat teknisesti ylivoimaisia kaikilla alueilla, näytteemme ovat homogeenisiä ja jotta täytämme tai ylitämme ASTM-, ISO- ja teollisuuden asettamat vaatimukset. LQSi voi auttaa laboratoriotasi täyttämään kansainvälisten, kansallisten ja toimialojen standardointiorganisaatioiden laatimien laboratorioiden laadunvalvontajärjestelmien asettamat yhä tiukemmat vaatimukset. Ota meihin yhteys.