Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:llä on maailmanlaajuinen tekninen asiantuntemus, jota tarvitaan raudan ja nikkelin kemiallisiin analyyseihin ja määrityksiin.

SGS:llä on tarvittavat toimipaikat, puolueettomuus, yhdenmukaisuus ja laatuvaatimustenmukaisuus. Asiantuntijamme keskustelevat yrityksen kanssa siitä, millaista tunnistusta, tarkkuutta ja täsmällisyyttä tarvitaan, ja auttavat valitsemaan parhaiten tarkoitukseen sopivan menetelmän.

Rauta ja nikkeli voidaan analysoida osana seuraavia paketteja:

Kaksihappo/kuningasvesi Monihappouutto (neljä happoa) Natriumperoksidifuusio Litiummetaboraattifuusio XRF Yksittäiset menetelmät MMI
Nikkeli ICP12B & ICP14B, IMS12B & IMS14B, ICM12B & ICM14B ICP40B, ICM40B, AAS42S, ICP42S, AAS43B ICP90A, ICP90B, ICM90A IMS95A XRF-fuusio pyrosulfaatilla CON07V, CSE04V MMI-M, MMI-ME
Rauta ICP12B & ICP14B, IMS12B & IMS14B, ICM12B & ICM14B ICP40B, ICM40B, AAS42S, ICP42S, AAS43B ICP90A, ICP90B, ICM90A ICP95A XRF76C, XRF-fuusio pyrosulfaatilla CLA01A, CON08V MMI-M, MMI-ME

Tarkoitukseen sopivaa menetelmää valittaessa on tärkeää tarkastaa huolellisesti mittausalueet ja aiotut käyttökohteet. Esimerkiksi MMI on etsinnässä käytetty uutto, kun taas dimetyyliglyoksiimia (CON07V) käytetään metallin suuriin nikkelipitoisuuksiin.

Rautamalmin pää- ja sivuaineiden analyysi XRF-fuusiolla

Rautamalmi esiintyy monissa mineraalimuodoissa (hematiitti, magnetiitti, götiitti, limoniitti tai sideriitti), joista jokaisella on omat analyysivaatimuksensa. Boraattifuusio yhdistettynä XRF-analyysiin on äärimmäisen robusti mineraalikompleksien pää- ja sivuaineiden analysointitekniikka, joka tuottaa rautamalminäytteistä erittäin tarkkoja ja paikkansapitäviä tuloksia. Menetelmä ei sovi korkean > 1 % sulfidipitoisuuden materiaaleille.

XRF78S

Pääaineiden analyysi boraattifuusiolla yhdistettynä XRF:llä - Al2O3, CaO, Cr2O3, K2O, MgO, MnO, Na2O, P2O5, Fe2O3, SiO2, TiO2, V2O5, SUM, LOI ja S muodossa SO3ja sivuaineiden analyysi As, Ba, Cl, Co,
Cu, Ni, Pb, Sn, Sr, Ta, V, Zn, Zr
Saatavilla vain tietyissä kohteissa.

Nikkelilateriittianalyysi

ICP90B - natriumperoksidifuusio / ICP-AES – nikkelilateriittipaketti (sisältää kuivauksen 105 °C 8 tunnin ajan)

Alkuaine Rajat Alkuaine Rajat Alkuaine Rajat
Al2O3 0,01 – 25% Fe2O3 0,01 – 30% P2O5 0,01 – 25%
CaO 0,1 – 35 % K2O 0,1 – 25 % SiO2 0,01 – 25 %
Cr 0,01 – 10 % MgO 0,01 – 30 % TiO2 0,01 – 25 %
Co 0,01 – 10 % MnO 0,01 – 10 %
Cu 0,01 – 10 % Ni 0,01 – 10 %

SGS:n geokemistit tekevät kaikissa projektin vaiheissa laadukkaat ja nopeat analyysit useista eri alkuaineista monenlaisissa näytematriiseissa. Olemme lujasti sitoutuneet kehittyneeseen teknologiaan; näin voimme täyttää lupauksemme esikuvina toimivien palvelujen toimittamisesta.