Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS tarjoaa asiantuntevia geologisia uraanin etsintäpalveluja ja menestyksekästä etsintöjen hallintaa.

Käytämme tiukkoja turvallisuusmenettelyjä tarjotaksemme käyttövalmiita ammatillisia palveluita uraaninetsintäohjelmaasi varten ja kolmannen osapuolen riippumattomuutta toimiessamme teknisenä neuvonantajanasi tai pätevänä tai toimivaltaisena henkilönä.

Luotettuna teknisenä yhteistyökumppaninasi tarjoamme sinulle tarvitsemiasi geologisen konsultoinnin ja mineraalietsintöjen hallinnan palveluita, mukaan lukien:

 • Topografiset tutkimukset ja peruskartan piirtäminen
 • Linjaleikkauksen valvonta ja vaatimusten perustelu
 • Referenssiruudukoiden laatiminen
 • Geologisen kohteen hahmotteleminen ja kartoitus 
 • Kaivaukset ja näytteenotto 
 • Porausaukon ja kaivantojen sijaintien määritys
 • Porausohjelmien valvonta, mukaan lukien ytimen kirjaus ja näytteenotto
 • Tietokantojen hallinta
 • Malmion mallintaminen, resurssilaskelma ja varojen arviointi
 • Toimialueen määrittäminen ja näytteenotto metallurgiaa varten
 • NI 43-101 Tekniset raportit ja tarkastukset
 • Geokemialliset analyysit täysin lisensoiduissa laboratorioissa
 • Mineralogiset ja metallurgiset tutkimukset

Tavoitteenamme on varmistaa, että näytteesi ovat edustavia kaikissa näytteenottotoimenpiteissä ja edistävät projektiasi kustannustehokkaalla tavalla. Näytteitäsi hallitaan koko ketjun alusta loppuun SGS:lle tutulla tehokkuudella, ja tarkat tulokset toimitetaan ajallaan.

Geologisen kohteen valitseminen ja kartoitus

SGS:llä on käytössä terveys- ja turvallisuusprotokollat, jotta saat asiantuntevia kenttäpalveluita projektipaikallasi. Kokeneet geologian alan työryhmämme voivat auttaa seuraavilla palveluilla:

 • Kohteen valinta
 • Geologinen kartoitus alueellisella ja paikallisella tasolla 
 • Etsintämineralogia (mukan lukien EXPLOMIN™) ja petrografia
 • Geologisten tietojen tietokoneistaminen 
 • Porausreikää koskevan tietokannan hallinta 
 • Digitointi, luonnostelu ja osion piirtäminen 
 • Tietojen muokattu käsittely ja tietoon perustuvien sovellusten muokattu ohjelmointi

Tietokannan hallinta

SGS ymmärtää, että tarkat resurssi- ja varantomallit perustuvat oikein hallinnoituihin ja tarkastettuihin tietokantoihin. Kokeneet geologimme ja tilastotieteilijämme käyttävät uusimpia tietokoneohjelmia, joilla saat täydellisiä ja luottamuksellisia tiedonhallintapalveluita etsintäohjelmaasi varten.

Malmion mallintaminen ja varojen arviointi

SGS tarjoaa täydellisiä malmion mallintamisen ja varojen arvioinnin palveluja, joissa käytetään geostatistiikan tekniikoita. Malmion mallintamisen projekti alkaa olemassa olevien näytetietojen sekä karttojen ja suunnitelmien kriittisellä arvioinnilla nykyisen geologisen tulkinnan mukaisesti. Luomme ja vahvistamme tietokantasi ja käytämme näitä tietoja luotettavan resurssimallin muodostamiseen. Näillä malleilla voimme tehdä kattavan luonnonvarojen arvioinnin ja luokittelemisen. SGS on kokenut johtava toimija geostatististen tekniikoiden alalla, ja varmistamme, että resurssiesi arviot tehdään näissä vaatimuksissa esitetyn tarkkuuden ja eheyden mukaisesti.

NI 43-101 Tekniset raportit ja tarkastukset

SGS:llä on geologian alan insinöörejä, jotka voivat toimia pätevinä henkilöinä kansallisen säädöksen NI 43-101 ja JORC:n mukaisesti. He voivat laatia teknisiä raportteja, resurssitarkastuksia ja sertifiointeja, jotka vastaavat näitä säädöksiä. Voit olla huoletta tietäessäsi, että päätelmämme ja suosituksemme ovat harhattomia, tarkkoja ja globaalien sääntelyelinten hyväksymiä.

Yhdistämme ainutlaatuisesti osoitetun kokemuksen ja tarkat käsittelymenetelmät, minkä takia SGS on kansainvälinen laboratoriovalinta uraanin etsintäpalvelujen tarjoajana. Uraaniin liittyvä asiantuntemuksemme alkoi uraanin etsinnän kiihdyttyä 1950- ja 1970-luvuilla ja on jatkunut tähän päivään asti. Olemme kehittäneet ammattitaidon ja tiukat turvallisuusrakenteet, joita tarvitaan uraanin etsintäpalvelujen kattavan valikoiman tarjoamiseen.