Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Metaanikaasun in situ -määrityksellä saat tarkat mittaukset vapautuneen kaasun, jäännöskaasun ja hävinneen kaasun määristä hiilisuonessa.

SGS:n henkilöstö käyttää suoraa menetelmää kaasun in situ -määrityksissä. Määritämme hiilesi metaanipitoisuuden mittaamalla tarkasti suonesta otetuista ydinnäytteistä vapautuvan kaasun kokonaismäärän.

Näyte kerätään heti porauksen jälkeen. Se suljetaan erityissuunniteltuun astiaan, jotta voimme mitata kaasun määrän erittäin tarkasti. Sen jälkeen se lähetetään SGS:n laboratorioon, joka on erikoistunut kyseisentyyppisiin analyyseihin. Tällöin kaasun kokonaismäärän todellinen vapautuminen (desorptio) määritetään kolmessa vaiheessa:

  1. Vapautuneen kaasun mittaus
  2. Jäännöskaasun määritys
  3. Hävinneen kaasun arviointi

Analyysin ensimmäisten tuntien aikana näytteestä vapautuvan kaasun määrä mitataan säännöllisesti tihein välein. Näitä tietoja voidaan käyttää myöhemmin arvioitaessa talteenoton ja pinnalla tehtävän käsittelyn aikana vapautuvan kaasun häviötä. Vapautuneen kaasun määrä mitataan jatkuvasti pidentyvin välein, kunnes määrä on enää 0,05 ml/g/päivä useiden päivien ajan.

Kun näytteestä ei enää vapaudu kaasua, SGS:n henkilöstö mittaa ja valmistelee näytteen jäännöskaasun määrittämiseksi. Ydinnäytteet murskataan ja jäännöskaasun määrä mitataan veden syrjäytymisellä. Lopuksi kaasuhäviön määrä lasketaan graafisesti. Hävinneen kaasun tarkan määrän selvittämiseksi käytetään tietoja eri muuttujista, esim. porausaine, porausajat, pinnan saavuttamisen ajat ja astiaan sulkemisen aika. Näytteen todellinen kaasupitoisuus lasketaan yhdistämällä vapautuneen kaasun, jäännöskaasun ja hävinneen kaasun määrät.

Ota yhteyttä, niin kerromme, miten voit arvioida lisäarvoa tuovan metaanin saatavuuden toiminnassasi.