Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n hiilikerroksen metaanipalveluiden integroidulla kaasuanalyysillä ja teknisillä konsultointipalveluilla saadaan selvä käsitys hiilikerrosten koostumuksesta ja taloudellisesta potentiaalista.

Hiilikerrostuman metaanikaasu on mahdollinen lisätulonlähde kaivostoiminnalle, jos se voidaan hyödyntää taloudellisesti. Yhdessä kumppanimme Raven Ridge Resourcesin kanssa meillä on tarvittava tekniikka ja laboratoriot hiilikerrosten ja ympäröivien kerrostumien metaanin tuotantopotentiaalin tarkkaan mittaamiseen ja määrittämiseen. Voimme muun muassa:

  • rajata, kartoittaa ja määrittää kaasuresurssit ja -reservit hiilen yhteydessä
  • ennustaa hiilikerroksen metaanin (CBM) ja hiilikaivoksen metaanin (CMM) tuotantopotentiaalin
  • suunnitella hiilikaivosten metaaniprojektit ja avustaa kasvihuonekaasujen laskennassa päästöhyvitysten saamiseksi
  • suositella parhaita käytäntöjä metaaninpoistoon maanalaisissa hiilikaivoksissa turvallisten ja terveellisten työolojen edistämiseksi.

Meillä on todistettu asiantuntemus hiilikerroksen metaanimäärän kvantifioinnissa palveluilla, joihin kuuluvat:

  • Ytimen kerääminen kentällä
  • Hiilen analyysi
  • Vapautuneen kaasun määrän ja jäännöskaasun määrän mittaaminen ja hävinneen kaasun määrän arviointi ydinnäytteistä
  • Kaasun in situ -kokonaispitoisuuden tai vapautuneen kaasun kokonaismäärän määrittäminen hiilen painoyksikköä kohden
  • Hiilikerroksen metaanikaasunäytteiden kerääminen ja kaasun laadun valvonta tuotantokaivoissa
  • Hiilikerroksen metaania koskevissa luvissa vaaditut vesi- ja melunäytteenotot tuotantokaivoissa

Käytämme suoraa menetelmää kaasun in situ -pitoisuuden arvioimiseen ja hiilikerroksen kaasupitoisuuden määrittämiseen. Valvomme ja kirjaamme kentällä ajan, joka kuluu siitä, kun ytimeen osutaan poralla, siihen, kun se suljetaan keräysastiaan. Näytteet säilytetään kuljetuksen ja näytteenoton valmistelun aikana aina kohteen maaperän lämpötilassa. Tämän jälkeen teemme ydinnäytteille kaasuanalyysin.

Kaasun määrä mitataan ja lopuksi hiilinäyte murskataan ja jäännöskaasu otetaan talteen ja mitataan. Tämän jälkeen kaasun koostumus määritetään kaasukromatografialla.

SGS:n reformoidun kaasun analyysillä ja kaasun in situ -määrityksellä saadaan selvä käsitys hiilikerrostuman koostumuksesta ja täydestä potentiaalista. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää palveluistamme.