Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Penkki- ja pilottitason hiiltymistestaamista käytetään koksaushiilen ja koksaushiilisekoitusten arvioimiseen ennen niiden testaamista kaupallisissa koksausuuneissa. Koksaushiilen täsmällisten ominaisuuksien ymmärtämisen ansiosta koksauslaitoksesi voi toimia turvallisesti ja optimaalisesti.

SGS:llä on tarvittava tekninen asiantuntemus hiilen kokonaislaadun tarkkaan määrittämiseen hiiltymistesteillä. Tarjoamme nopeita toteutusaikoja ja luotettavia, puolueettomia tuloksia laboratorioistamme, jotka sijaitsevat sopivasti ympäri maailmaa tärkeimmillä hiilentuotantoalueilla.

SGS:n tekniset asiantuntijat voivat käyttää hiiltymistestin tuloksia arvioidessaan, miten hyvin hiilesi tai hiilisekoituksesi toimii sivutuotteiden koksausuuneissa. Hiilen ominaisuudet, joita testaamme, ovat muun muassa koksimassan uunista työntämisen helppous, koksauspaine ja saatavan koksin laatu. Hiilen hiiltymistesteihimme kuuluvat:

  • Pohjalta lämmitettävä uuni (SHO)
    Pohjalta lämmitettävissä uuneissa tehtävissä testeissä arvioidaan hiilen tai hiilisekoitusten supistumista tai laajenemista, kun niitä kuumennetaan valvotuissa oloissa. SGS:n tekninen henkilöstö luo tiedot, joiden avulla voidaan määrittää tiettyjä hiilisekoituksia, joita tarvitaan korkealaatuisen koksin tuottamiseen turvallisesti koksiuunissa.
  • 30 lb:n painetestiuuni (PTO)
    SGS:n testauslaboratoriot liittävät 30 lb:n painetestiuunin kahteen tietokoneohjattuun lämmitysohjelmaan. Tekninen henkilöstömme käyttää tätä laitteistoa kolmituntisessa ohjelmassa, jolla määritetään seinämän enimmäispaine, joka aiheutuu hiilinäytteen paisumisesta, sekä seitsemäntuntisessa ohjelmassa, jolla tuotetaan koksia reaktiivisuustestiin ja reaktionjälkeisen kestävyyden testiin. Korkea koksauspaine voi vaurioittaa seinämiä sivutuotteiden koksausuuneissa. SGS käyttää PTO:ta tehokkaana seulonta- ja vertailuvälineenä, jolla saat tietoja, joiden avulla voit arvioida keskimääräisesti ja vähän haihtuvia koksaushiiliä.
  • Siirtyväseinäisen uunin testi
    SGS käyttää hiilen hiiltymistesteihin siirtyväseinäistä uunia. 18 tuuman uuniin mahtuu 300–340 kiloa hiiltä uusien tai muokattujen hiilisekoitusten testaamista varten. Uunissa valmistuu sopivankokoista koksia sellainen määrä, joka käy koksin fysikaalisiin testeihin, esim. vakaus-, kovuus- ja CRI/CSR-testeihin. Testin aikana mitataan myös seinien tuottama paine ja sisäinen kaasunpaine. Siirtyvän seinän ansiosta liika laajeneminen ja/tai paine eivät vahingoita uunia.

SGS:n hiiltymistestien tuloksien perusteella voit valita sen hiilen tai hiilisekoituksen, josta saadaan laadukkainta koksia. Oikean hiilen tai hiilisekoituksen käyttämisen myötä laitoksen toiminta sujuu ongelmitta ja toimintakulut pienenevät. Voit luottaa SGS:n, hiili- ja koksianalyysien johtavan tarjoajan, hiiltymistestien tuloksiin.